Acord cadru privind furnizarea de Lotul nr. 1 Articole de papetarie si Lotul nr. 2 Rechizite

SEAP
ID:
SCNA1065372
Data:
21/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Vaslui
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30190000-7 - Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)
Valoare:
218.933,39 RON
Descriere:
Acord cadru privind furnizarea de Lotul nr. 1 Articole de papetarie si Lotul nr. 2 Rechizite Produsele se vor livra cu caracteristicile și în condițiile solicitate în caietul de sarcini. Perioada previzionată pentru desfășurarea acordului cadru este de la perfectarea acestuia pentru o perioada de 12 luni. În cadrul acordului cadru se vor perfecta 4 contracte subsecvente. Operatorii economici vor putea solicita informatii suplimentare/clarificari inainte cu maxim 10 zile de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 4 zile inainte de data limita de primire a ofertelor. Valoarea totala a procedurii in lei fara TVA este de 336.443,08 lei, din care Lotul nr. 1 Articole de papetarie, 67 itemi identificati in caietul de sarcini Valoare AC min. 1230.55 lei fara TVA – max. 193.765,72 lei fara TVA Valoarea celui mai mare contract subsecvent min. 1230.55 lei fara TVA – max. 94.963,74 lei fara TVA Lotul nr. 2 Rechizite, 8 itemi identificati in caietul de sarcini Valoare AC min. 760.95 lei fara TVA – max. 142.677,36 lei fara TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent min. 760.95 lei fara TVA - max. 71.231,76 fara TVA
Loturi:
Centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Vaslui specificate in caietul de sarcini.
Rechizite
Rechizite, 61 itemi identificati in caietul de sarcini, in cantitatile, conditiile si cu cerintele specificate in caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent min. 760.95 lei -max. 71.231,76 lei fara TVA.
Centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Vaslui specificate in caietul de sarcini.
Articole de papetarie
Articole de papetarie, 67 itemi identificati in caietul de sarcini, in cantitatile, conditiile si cu cerintele specificate in caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de min. 1230.55 lei si max. 94.963,74 lei fara TVA.