Furnizare Echipamente de protectie anti Covid 19

SEAP
ID:
CAN1061492
Data:
22/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Tulcea / Tulcea
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
Valoare:
129.365 RON
Descriere:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea intentioneaza incheierea unui acord-cadru pe 12 luni avand ca obiect furnizare Echipamente de protectie in vederea combaterii virusului COVID – 19, procedura pe loturi.Autoritatea contractanta va finaliza licitatia deschisa prin incheierea unui acord - cadru cu un singur operator economic pe o perioada de 12 luni. Acord cadru 12 luni: LOT 1 Masca protectie faciala de unica folosinta, FFP 1, 3 pliuri, 3 straturi : min 24.000 buc - max 288.000 buc- LOT 2 Combinezon cu gluga : min3.500 buc- max 42.000 buc LOT 3 Manusi nitril pudrate- diferite marimi: mici, medii, mari :min 200 cut - max 2.400 cut LOT 4 Viziere: min 400 buc - max 4.800 buc LOT 5 Botosi - acoperitori unica folosinta:min 80 cut - max 960 cut LOT 6 Halat unica folosinta: min 5.000 buc- max 60.000 buc LOT 7 Bonete– capeline unica folosinta cu elastic: min40 cut - max 480cut Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile si solicitarile din centrele si serviciile aflate in subordinea DGASPC Tulcea si in functie de fondurile disponibile ale autoritatii contractante. Cel mai mare contract subsecvent se va incheia pe 6 luni in valoare de 1.029.360,00 lei fata TVA, astfel: lot 1 valoare cel mai mare subsecvent 57.600,00 lot 2 valoare cel mai mare contract subsecvent 420.000,00 lot 3 valoare cel mai mare subsecvent 72.000,00 lot 4 valoare cel mai mare subsecvent 48.000,0 lot 5 valoare cel mai mare subsecvent 8.160,00 lot 6 valoare cel mai mare subsecvent 420.000,00 lot 7 valoare cel mai mare subsecvent 3.600,00 LOT 1 Masca protectie faciala de unica folosinta, FFP 1, 3 pliuri, 3 straturi : min 24.000 buc - max 144.000 buc- valoare maxima totala fara TVA 57.600,00 LOT 2 Combinezon cu gluga : min3.500 buc- max 21.000 buc valoare maxima totala fara TVA 420.000,00 LOT 3 Manusi nitril pudrate- diferite marimi: mici, medii, mari :min 200 cut - max 1.200 cut - valoare maxima totala fara TVA 72.000,00 LOT 4 Viziere: min 400 buc - max 2.400 buc valoare mmaxima totala fara TVA 48.000,00 LOT 5 Botosi - acoperitori unica folosinta:min 80 cut - max 480 cut - valoare maxima totala fara TVA - 8.160,00 LOT 6 Halat unica folosinta: min 5.000 buc- max 30.000 buc valoare maximaa totala fara TVA - 420.000,00 LOT 7 Bonete– capeline unica folosinta cu elastic: min40 cut - max 240cut valoare maxima totala fara TVA - 3.600,00 Semnarea contractelor subsecvente este conditionată de existența resurselor financiare alocate cu această destinație. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari sau informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
Loturi:
144.000 RON
centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea
Manusi nitril pudrate- diferite marimi: mici, medii, mari
acord adru min 200 max 2400 cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 200 max 1200
840.000 RON
centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea
Halat unica folosinta
acord cadru min 5000 max 60000 cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 5000 max 30000
7.200 RON
centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea
Bonete– capeline unica folosinta cu elastic
acord cadru min 40 max 480 cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 40 max 240
96.000 RON
centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea
Viziere
acord cadru min 400 max 4800 cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 400 max 2400
16.320 RON
centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea
Botosi - acoperitori unica folosinta
acord cadru min80 max 960 cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 80 max 480
115.200 RON
centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tulcea
Masca protectie faciala de unica folosinta, FFP 1, 3 pliuri, 3 straturi
acord cadru min 24.000 max 288.000 cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 24.000 max 144.000
840.000 RON
centrele si serviciile din subordinea DGASPC Tuleca
Combinezon cu gluga
acord cadru min 3500 max 42000 cel mai mare contract subsecvent 6 luni min 3500 max 21000