Lot 1 - Achiziția de cartușe de cerneală și cartușe de toner: CJA, ISU, CMJ, Lot 2 - Achiziția de produse de birotică și papetărie: CJA, ISU, CMJ, Lot 3 - Achiziția de hârtie pentru imprimantă și copiatoare: CJA, ISU, CMJ

SEAP
ID:
SCNA1050098
Data:
17/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Arad / Arad
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
Valoare:
647.914,31 RON
Descriere:
Acordul-cadru are drept scop achizitia de cartuse de toner si cartuse de cerneală pentru Consiliul Judetean Arad (CJA), Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ”Vasile Goldis” al Jud. Arad (ISU) și pentru Centrul Militar Judetean Arad (CMJ) - lot 1, achiziția de produse de birotica si papetarie pentru Consiliul Judetean Arad (CJA), Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ”Vasile Goldis” al Jud.Arad (ISU) și pentru Centrul Militar Judetean Arad (CMJ) – lot 2, achizitia de hartie pentru imprimante și copiatoare pentru Consiliul Judetean Arad (CJA), Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad (ISU) și pentru Centrul Militar Judetean Arad - lot 3, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini ce fac parte integranta din documentatia de atribuire. Durata acordului-cadru va fi de 24 de luni de la data semnării. Se vor încheia câte 2 contracte subsecvente pe an. Valoarea estimată totală este de: Valoarea maximă estimata a acordului cadru este de: 954.400,00 lei fără TVA -lot 1: 650.000 lei fără TVA: compusă din valoarea maximă estimată pentru: - CJA: 504.000 lei fără TVA, - ISU: 102.000 lei fără TVA, - CMJ: 44.000 lei fără TVA. -lot 2: 147.200 lei fără TVA compusă din valoarea maximă estimată pentru: - CJA: 99.000 lei fără TVA, - ISU: 40.200 lei fără TVA, - CMJ: 8.000 lei fără TVA. -lot 3: 157.200 lei fără TVA compusă din valoarea maximă estimată pentru: - CJA: 91.200 lei fără TVA, - ISU: 42.000 lei fără TVA, - CMJ: 24.000 lei fără TVA. Valoarea minimă estimată a acordului cadru este de: 703.800, 00 lei fără TVA -lot 1: 477.800 lei fără TVA: compusă din valoarea minimă estimată pentru: - CJA: 364.000 lei fără TVA, - ISU: 79.800 lei fără TVA, - CMJ: 34.000 lei fără TVA. -lot 2: 109.400 lei fără TVA compusă din valoarea minimă estimată pentru: - CJA: 70.800 lei fără TVA, - ISU: 31.800 lei fără TVA, - CMJ: 6.800 lei fără TVA. -lot 3: 116.600 lei fără TVA compusă din valoarea minimă estimată pentru: - CJA: 64.800 lei fără TVA, - ISU: 37.800 lei fără TVA, - CMJ: 14.000 lei fără TVA. Valoarea estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent: -lot 1: 217.000 lei fara TVA: CJA – 168.000 lei fără TVA, ISU – 34.000 lei fără TVA, CMJ – 15.000 lei fără TVA. -lot 2: 48.900 lei fara TVA: CJA – 33.000 lei fără TVA, ISU – 13.400 lei fără TVA, CMJ – 2.500 lei fără TVA. -lot 3: 52.400 lei fara TVA: CJA – 30.400 lei fără TVA, ISU – 14.000 lei fără TVA, CMJ – 8.000 lei fără TVA. Valoarea estimată minimă a celui mai mare contract subsecvent: -lot 1: 159.600 lei fara TVA: CJA – 121.000 lei fără TVA, ISU – 26.600 lei fără TVA, CMJ – 12.000 lei fără TVA. -lot 2: 36.600 lei fara TVA: CJA – 23.600 lei fără TVA, ISU – 10.600 lei fără TVA, CMJ – 2.400 lei fără TVA. -lot 3: 38.200 lei fara TVA: CJA – 21.600 lei fără TVA, ISU – 12.600 lei fără TVA, CMJ – 4.000 lei fără TVA. Cantitatea maximă estimată a acordului cadru: -lot 1: 1.212 buc. -lot 2: 95.400 buc. -lot 3: 12.186 topuri. Cantitatea minimă estimată a acordului cadru: -lot 1: 874 buc. -lot 2: 63.600 buc. -lot 3: 8.124 topuri. Cantitatea maximă aferentă unui contract subsecvent, estimat: -lot 1: 525 buc. -lot 2: 31.800 buc. -lot 3: 4.062 topuri. Cantitatea minimă aferentă unui contract subsecvent, estimat: -lot 1: 155 buc. -lot 2: 10.600 buc. -lot 3: 1.354 topuri. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar AC va raspunde in mod clar si complet solicitarilor în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de lucrari in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului.
Loturi:
Jud. Arad
Lot 2 - Achiziția de produse de birotică și papetărie: CJA, ISU, CMJ
Acordul-cadru are drept scop achiziția de produse de birotica si papetarie pentru Consiliul Judetean Arad (CJA), Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ”Vasile Goldis” al Jud.Arad (ISU) și pentru Centrul Militar Judetean Arad (CMJ) – lot 2. Durata acordului-cadru va fi de 24 de luni de la data semnării. Se vor încheia câte 2 contracte subsecvente pe an.
Jud. Arad
Lot 1 - Achiziția de cartușe de cerneală și cartușe de toner: CJA, ISU, CMJ
Acordul-cadru are drept scop achizitia de cartuse de toner si cartuse de cerneală pentru Consiliul Judetean Arad (CJA), Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ”Vasile Goldis” al Jud. Arad (ISU) și pentru Centrul Militar Judetean Arad (CMJ) - lot 1. Durata acordului-cadru va fi de 24 de luni de la data semnării. Se vor încheia câte 2 contracte subsecvente pe an.
Jud.Arad
Lot 3 - Achiziția de hârtie pentru imprimantă și copiatoare: CJA, ISU, CMJ
Acordul-cadru are drept scop Achizitia de hartie pentru imprimante și copiatoare pentru Consiliul Judetean Arad (CJA), Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad (ISU) și pentru Centrul Militar Judetean Arad - lot 3. Durata acordului-cadru va fi de 24 de luni de la data semnării. Se vor încheia câte 2 contracte subsecvente pe an.