„Articole de papetărie și accesorii de birou”

SEAP
ID:
SCNA1071205
Data:
14/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Timisoara
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
Valoare:
150.649,31 RON
Descriere:
Articole de papetărie și accesorii de birou Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Punctele de lucru ale D.R.D.P. Timișoara (sediul central, Secții de Drumuri Naționale, districte, C.I.C. - uri, A.C.I. –uri)
Default lot
Achiziție articole de papetărie și accesorii de birou, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini.