Achizitie de energie electrica, furnizarea, transportul si distributia acesteia pentru locurile de consum din imobilele aflate in proprietatea Judetului Dolj.

SEAP
ID:
CAN1080937
Data:
12/06/2022
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Craiova / Dolj
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Achizitie de energie electrica, furnizarea, transportul si distributia acesteia pentru locurile de consum din imobilele aflate in proprietatea Judetului Dolj. Autoritatea contractanta doreste achiziţia de energie electrică (joasă tensiune) pentru punctele de consum menţionate in caietul de sarcini, de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare a energiei electrice care activează pe piaţa liberă. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde la toate solicitarile de clarificare/ informatiile suplimentare. Acest termen limita este cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Locul principal de furnizare : Autoritatea contractanta doreste achiziţia de energie electrică (joasă tensiune) pentru punctele de consum menţionate in tabelul de mai jos, de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare a energiei electrice, care activează pe piaţa liberă.Locuri de consum : Nr. crt. Adresa locului de consum 1 Craiova, aleea Păltiniş nr. 2 (I.S.U. „Oltenia" Dolj) 2 Craiova, str. General Dragalina nr. 60B (C.M.Z. Dolj) 3 Craiova, str. Jieţului nr. 19 (Clădire administrativă a C.J. Dolj, Corp F) 4 Craiova, str. General Fălcoianu Ştefan nr. 1 (Centrul Medical Brazda lui Novac) 5 Craiova , Calea Bucuresti nr.97 (Centru Medical Calea Bucuresti) 6 Craiova, str. Siretului nr. 11 (Dispensar Medical Siretului) 7 Craiova, str. Constantin Angelescu nr. 2 bl. S60(Arhiva CJ Dolj si Autoritatea Judeteana de Transport) 8 Craiova, str. Constantin Angelescu nr. 4 bl. S61(Arhiva CJ Dolj si Autoritatea Judeteana de Transport) 9 Calafat, str. A.l. Cuza nr. 5(Centrul pentru Protecti
Default lot
Achizitia de energie electrica de joasa tensiune pentru imobilele aflate in proprietatea C. J Dolj. Cantitatea de energie solicitata este de 704 MWh pentru o perioada de 12 luni de la data incheierii contractului. Consum lunar 58,66 MWh. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conditiile prevazute de art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca acestea sa nu reprezinte modificari substantiale potrivit art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro