Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria" : Lot 4 - dotari nemedicale

SEAP
ID:
CAN1080293
Data:
02/06/2022
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Furnizarea de echipamente/ bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria": Lotul 4 – dotări nemedicale, conform caietului de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 21 zile In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest termen, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari inainte cu 10 zile fata de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, Teleorman.
Default lot
Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria": Lotul 4 - dotari nemedicale, conform caietului de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 21 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest termen, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari inainte cu 10 zile fata de data limita de depunere a ofertelor.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro