Contract de furnizare DIVERSE TIPURI DE HARTIE

SEAP
ID:
SCNA1070623
Data:
02/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Vaslui / Vaslui
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
Valoare:
101.839,68 RON
Descriere:
Contract de furnizare de diverse tipuri de hartie, CPV - 30199000-0, conform cerintelor din caietul de sarcini. Perioada previzionata pentru desfasurarea contractului este de la perfectarea acestuia si pana la data de 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii cu o perioada de 4 luni in anul 2023, in functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Produsele vor fi livrate cu caracteristicile si in conditiile specificate in caietul de sarcini. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data limita de depunere ofetelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in a 4 a zi.
Loturi:
centrele D.G.A.S.P.C. Vaslui indicate in caietul de sarcini
Default lot
Contract de furnizare de diverse tipuri de hartie, CPV - 30199000-0, conform cerintelor din caietul de sarcini. OFERTELE FINANCIARE SE VOR RAPORTA LA VALOAREA ESTIMATA PENTRU 8 LUNI in anul 2022 - 121.509,08 LEI FARA TVA.