Furnizare produse papetarie /rechizite – S.A.I.F.I 2022-2024

SEAP
ID:
CAN1079302
Data:
18/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Furnizare produse papetarie /rechizite – S.A.I.F.I 2022-2024 - Codul de clasificare CPV: 30192700-8 Papetarie cu o valoare estimată de 319.971,21 lei pentru 24 de luni Acordul cadru se va incheia incepand cu data de 25.05.2022. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire va fi de 6 zile fata de data limita de depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire: pana in a 3 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Strada Maguricea nr.2-4, sector 2.
Default lot
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): Valoare estimată de 319.971,21 lei Valoarea estimată minimă și maximă a acordului - cadru este de: - min. 2.959,81 lei max. 319.971,21 lei Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: incheierea contractelor subsecvente se va face numai in funcţie de necesităţile efective ale autorităţii contractante, cantităţile minime şi maxime fiind estimative. Cantitati minime si maxime ale acordului-cadru: Se va achizitiona: minim un produs/UM si cantitatea maxima de produse posibil a se achizitiona mentionata detaliat in Anexa Caietului de Sarcini. Estimari cantitati minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: Vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs/UM pentru fiecare pozitie in parte inscrisa in Anexa Caietului de sarcini si 1/4 din cantitatea maxima de produse posibil a se achizitiona cantitatea mentionata in Anexa Caietului de Sarcini, avand in vedere faptul ca este estimata cantitatea maxima necesara a se achizitiona pentru o perioada de 24 de luni, respectiv cantitatea impartita la 4 semestre. Valoarea estimată a celui mai mic și celui mai mare contract subsecvent este de: - min. 2.957,08 lei max. 80.217,87 lei. Calendar estimativ (frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite): semestrial in functie de resursele bugetare.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro