Acord-cadru de prestare servicii de asigurări auto obligatorii RCA pentru vehiculele din dotarea I.S.U. ”Dealul Spirii” București-Ilfov pe o perioada de 12 luni

SEAP
ID:
CAN1078933
Data:
14/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Acord-cadru prestare a serviciilor de asigurări auto obligatorii RCA pentru vehiculele din dotarea I.S.U. ”Dealul Spirii” București-Ilfov pe o perioada de 12 luni, necesare pentru respectarea legilor în vigoare privind circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice
Loturi:
Sediul autorității contractante
Default lot
Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru de prestare a serviciilor de asigurare auto obligatorie RCA pentru vehiculele din dotarea I.S.U. ”Dealul Spirii” București-Ilfov pe o perioada de 12 luni, asigurări necesare pentru respectarea legilor în vigoare privind circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice. Prestarea serviciilor include și emiterea polițelor de asigurare. În derularea acordului-cadru se va avea în vedere faptul că orice serviciu (poliță) va fi achiziționat doar în baza unui contract subsecvent, semnat de către reprezentanții legali ai părților, în limita fondurilor bugetare alocate. Ofertantii pot depune ofertă de preț detaliată pe fiecare marcă / tip de vehicul, așa cum este solicitat de către autoritatea contractantă, conform cerințelor din Caietul de sarcini. În situația în care, după atribuirea acordului-cadru, fondurile alocate sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractantă nu-și asumă obligația de a achiziționa serviciile la valoarea (cantitatea) maximă prezentată în fișa de date a achiziției. Acordul-cadru, ca modalitate specială de atribuire a unui contract de achiziție publică, conține cantități estimate de servicii pe care autoritatea contractantă consideră că le va achiziționa ulterior, cantități care apar la nivelul documentației de atribuire a respectivului acord-cadru, autoritatea contractanta având obligația, ulterior, la momentul încheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitățile fixe ce vor fi achiziționate în cadrul respectivului contract subsecvent. Serviciile si produsele (polițele) aferente prestării serviciilor ce se vor achiziționa trebuie să îndeplinească în totalitate cerințele minime, așa cum sunt prevăzute în Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru, respectiv ale contractelor subsecvente, sunt menționate în Caietul de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.