Achiziție autobasculantă 8x4, comuna Călărași, județul Botoșani

SEAP
ID:
SCNA1069493
Data:
11/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Calarasi
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
34142300-7 - Autobasculante (Rev.2)
Valoare:
564.500 RON
Descriere:
Achizitie autobasculantă 8x4 pentru efectuarea activitatilor de gospodarire comunala si transport, in comuna Călărași, județul Botoșani. Achizitia se va realiza in conformitate cu caietul de sarcini atasat prezentei proceduri. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr. 45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.
Loturi:
Strada Principală, nr. 15, Sat Călărași, comuna Călărași, judetul Botoșani
Default lot
Achizitie autobasculantă 8x4 pentru efectuarea activitatilor de gospodarire comunala si transport, in comuna Călărași, județul Botoșani. Achizitia se va realiza in conformitate cu caietul de sarcini atasat prezentei proceduri. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr. 45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.