SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA

SEAP
ID:
SCNA1037867
Data:
10/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Iasi / Iasi
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
Valoare:
150.040 RON
Descriere:
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ANEXAT. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 3-a zi inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor conform art. 160-161 alin. 2 din Legea nr. 98/2016. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 6.
Loturi:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
ANALIZOR COAGULARE COATRON M2, ANALIZOR BIOCHIMIE URINARA SEDIMAX
CANTITATE MINIMA ACORD CADRU: 1 LUNA CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU: 24 LUNI
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE
ECHIPAMENT DIRECT DIGITAL DEL IMS
CANTITATE MINIMA ACORD CADRU: 1 LUNA CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU: 24 LUNI
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
OSTEODENSITOMETRU MEDIX 90
CANTITATE MINIMA ACORD CADRU: 1 LUNA CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU: 24 LUNI