Contracte de servicii având ca obiect prestarea de servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea și montarea de piese de schimb și accesorii pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0).

SEAP
ID:
CAN1078685
Data:
10/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Valoare:
62.000 RON
Descriere:
Contracte de servicii având ca obiect prestarea de servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea și montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0) în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute in Secțiunea 2: Caietul de sarcini. Achiziția este impărțită in 6 (șase) loturi conform Sectiunii 2: Caietul de sarcini. Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă intre: 101.000 lei, fără TVA, si 136.000 lei, fără TVA, (valoarea minimă a intervalului reprezintă valoarea estimată a contractelor până la data de 31.12.2022, iar valoarea maximă reprezintă valoarea estimată a contractelor ce conține si valoarea posibilelor suplimentări), din care: - pentru lotul 1 intre 40.000,00 lei fără TVA si 50.000,00 lei fără TVA; - pentru lotul 2 intre 22.000,00 lei fără TVA si 32.000,00 lei fără TVA; - pentru lotul 3 intre 9.000,00 lei fără TVA si 15.000,00 lei fără TVA; - pentru lotul 4 intre 20.000,00 lei fără TVA si 24.000,00 lei fără TVA; - pentru lotul 5 intre 10.000,00 lei fără TVA si 15.000,00 lei fără TVA. Precizări cu privire la valoarea estimată pentru fiecare lot in parte: i) Valoarea minimă a intervalului aferent unui lot de mai sus reprezintă valoarea estimată a contractului până la data de 31.12.2022, iar valoarea maximă reprezintă valoarea estimată a contractului ce conține și valoarea posibilelor suplimentări prevăzute la pct. ii) de mai jos; ii) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi contractul de achiziție publică aferent unui lot, cu o perioadă suplimentară de 4 (patru) luni, in condițiile prevăzute la art. 165 alin. (1) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016 și în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu aceasta destinație. Valoarea estimată a acestor suplimentări pentru fiecare lot in parte este urmatoarea: - pentru lotul 1 – 10.000,00 lei fără TVA; - pentru lotul 2 – 10.000,00 lei fără TVA; - pentru lotul 3 – 6.000,00 lei fără TVA; - pentru lotul 4 – 4.000,00 lei fără TVA; - pentru lotul 5 – 5.000,00 lei fără TVA; Autoritatea contractantă va răpunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari: in a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit in Anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări inainte de data limită de depunere a ofertelor: 20
Loturi:
Conform specificațiilor din Caietul de sarcini
Lot nr. 5 - Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea și montarea de piese de schimb și accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 și 34300000-0) – autospeciale Volkswagen – 4 buc.
Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea și montarea de piese de schimb și accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 4 autospeciale Volkswagen Caravelle 6.1, în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute in Secțiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificațiilor din Caietul de sarcini
Lot nr. 4 - Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea si montarea de piese de schimb și accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 și 34300000-0) – Autovehicule Mitsubishi – 13 buc.
Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea și montarea de piese de schimb și accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 13 autoturisme Mitsubishi Outlander PHEV, în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute in Secțiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificațiilor din Caietul de sarcini
Lot nr. 3 - Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea si montarea de piese de schimb și accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 și 34300000-0) – Autovehicule Ford, Nissan, Mercedes Benz – 4 buc.
Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea și montarea de piese de schimb și accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 1 autoutilitară Ford Transit Connect, 1 autoturism Nissan Pathfinder, 2 autospeciale Mercedes Benz 290 GD, în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute in Secțiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificațiilor din Caietul de sarcini
Lot nr. 1 - Servicii de întreținere și reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb și accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 și 34300000-0) – Autovehicule Dacia și Renault – 38 buc.
Servicii de întreținere și reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb și accesorii pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 13 autoturisme Dacia Logan 1,5 DCI, 10 autoturisme Dacia Duster Laureate 1,5 DCI, 3 autoturisme Renault Kadjar Zen Energy DCI, 1 autoutilitară Renault Master, 6 autoturisme Dacia Duster 1,5 DCI, 5 autospeciale Dacia Duster Comfort VU 1,5 DCI, în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute in Secțiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificațiilor din Caietul de sarcini
Lot nr. 2 - Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea și montarea de piese de schimb și accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM (coduri CPV: 50112000-3 și 34300000-0) - Autovehicule Toyota – 5 buc.
Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea și montarea de piese de schimb și accesorii pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: 2 autoturisme Toyota Land Cruiser, 3 autoutilitare Toyota Hilux, în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute in Secțiunea 2: Caietul de sarcini.