Servicii de instalare sisteme de supraveghere video și alarmare, montare rack-uri și cablare structurată

SEAP
ID:
SCNA1069357
Data:
10/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Piatra-Neamt
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
51310000-8 - Servicii de instalare de echipament radio, de televiziune, audio si video (Rev.2)
Valoare:
176.038,9 RON
Descriere:
Prestarea unor servicii de instalare sisteme de supraveghere video și alarmare, montare rack-uri și cablare structurată, conform caietului de sarcini. Se va incheia un contract valabil pana la 31.08.2022. Termenul de prestare a serviciilor este de 120 zile de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 31.08.2022.
Loturi:
Locațiile prevăzută în caietul de sarcini
Default lot
Servicii de instalare sisteme de supraveghere video și alarmare, montare rack-uri și cablare structurată, conform caietului de sarcini 326070 / 20.01.2022. Nota: 1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.1), respectiv 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SICAP, la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare/anuntul de participare simplificat. 3. Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: - termen limita: a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare/anuntul de participare simplificat.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro