Contract de furnizare produse de birotica si papetarie pentru proeictele ONCOFEM si ONCOPREV

SEAP
ID:
SCNA1069350
Data:
10/05/2022
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Iasi / Iasi
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Achizitie produse de birotica si papetarie : Lot 1 - Produse de birotica si papetarie pentru Proiect ONCOFEM - Valoare totala estimata: 210.000 ron fara TVA Lot 2 - Produse de birotica si papetarie pentru Proiect ONCOPREV– Valoare totala estimata: 198,343.62 ron fara TVA Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea I.3) Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista,clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare . Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 7-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016.
Loturi:
210.000 RON
MAGAZIA IRO IASI
Produse de birotica si papetarie pentru Proiect ONCOFEM
CONFORM CAIET DE SARCINI
198.343,62 RON
MAGAZIA IRO IASI
Produse de birotica si papetarie pentru Proiect ONCOPREV
CONFORM CAIET DE SARCINI