SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA SI LABORATOR

SEAP
ID:
SCNA1052251
Data:
10/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Iasi
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
Valoare:
264.142,37 RON
Descriere:
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA SI LABORATOR CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ANEXAT. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 3-a zi inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor conform art. 160-161 alin. 2 din Legea nr. 98/2016. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Loturi:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14
Computer tomograf Aquilon
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA SI LABORATOR: Computer tomograf Aquilon CANTITATE MINIMA ACORD CADRU: 1 LUNA CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU: 24 LUNI
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14
Analizoare de biochimie serica si urinara, ioni, hematologie
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA SI LABORATOR Analizoare de biochimie serica si urinara, ioni, hematologie: Analizor biochimie Flexor XL, Analizor hematologie Pentra DF Nexus, Analizor de ioni ABL 80 Basic
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14
Analizor biochimie cu unitate de deionizare a apei ERBA MANNHEIM XL 1000
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA SI LABORATOR: Analizor biochimie cu unitate de deionizare a apei ERBA MANNHEIM XL 1000 CANTITATE MINIMA ACORD CADRU: 1 LUNA CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU: 24 LUNI
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14
Echipament fluoroscopic MERCURY VILLA 332
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA SI LABORATOR: Echipament fluoroscopic MERCURY VILLA 332 CANTITATE MINIMA ACORD CADRU: 1 LUNA CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU: 24 LUNI
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14
Aparat mobil radiologie ARCADIS VARIC
SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA SI LABORATOR: Aparat mobil radiologie ARCADIS VARIC CANTITATE MINIMA ACORD CADRU: 1 LUNA CANTITATE MAXIMA ACORD CADRU: 24 LUNI