Acord cadru pentru servicii de reparatii autovehicule

SEAP
ID:
CAN1078653
Data:
12/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Iasi
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Acordul-cadru are ca obiect reparația unui nr. de 112 autovehicule, cvadricicle și vehicule tractate, din parcul auto al I.S.U.J. Iaşi, structurat pe 19 loturi conform Anexei nr. 1 la caietul de sarcini astfel: Lotul 1. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca MERCEDES BENZ Lotul 2. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca IVECO Lotul 3. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca MAN Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca RENAULT Lotul 5. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca SCANIA Lotul 6. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca VOLVO Lotul 7. – Servicii de reparaţii a autovehiculelor marca MERCEDES BENZ Lotul 8. – Servicii de reparație a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN Lotul 9. – Servicii de reparaţii a autovehiculelor marca DACIA Lotul 10. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca CITROEN Lotul 11. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca IVECO Lotul 12. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca OPEL Lotul 13. – Servicii de reparaţii a autovehiculelor marca RENAULT Lotul 14. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca FORD Lotul 15. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca FIAT Lotul 16. – Servicii de revizii şi reparații a motocicletelor marca BMW Lotul 17. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor (CVADRICICLE) cu capacitate mărită de trecere UTV ARGO 8x8 750 Lotul 18. – Servicii de reparații a remorcilor Lotul 19. – Servicii de reparații a SEMI remorcilor Obiectul acordului cadru a fost divizat pe loturi pentru a adapta dimensiunea contractelor individuale rezultate, astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici. In acest sens se vor incheia acorduri cadru, pentru fiecare lot în parte. În derularea contractului se va avea în vedere faptul că orice serviciu de reparație autovehicule va fi achiziționat doar în baza unui contractant subsecvent, semnat de către reprezentanții legali ai parților, numai în limita fondurilor alocate pentru anul bugetar. În situația în care după atribuirea acordului cadru, fondurile alocate pentru anul bugetar sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractanta nu-si asuma obligatia de a executa serviciile de reparații autovehicule la valoarea minimă sau maxima prezentate în caietul de sarcini. Acordul-cadru, ca modalitate specială de atribuire a unui contract de achiziție publică, conține cantităti estimate, care autoritatea contractanta apreciază a le va achizitiona ulterior, cantitati care apar la nivelul documentatiei de atribuire a respectivului acord cadru, autoritatea contractanta avand obligatia, ulterior, la momentul încheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitatile fixe ce vor fi achizitionate in cadrul respectivului contract subsecvent. Serviciile si produsele aferente executării serviciilor de reparații autovehicule ce se vor achiziționa trebuie să îndeplinească în totalitate cerințele minime ale specificațiilor tehnice asa cum sunt prevăzute în Caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturii este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Note : Autovehiculele aflate în perioada de garanţie vor fi deservite în reţeaua de service autorizată a producătorului auto, pentru lucrările incluse în contractele de garanţie valabile. Autoritatea contractantă se va ocupa de prezenţa şi efectuarea lucrărilor în perioada de garanţie a autovehiculelor.
Loturi:
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 16. – Servicii de revizii şi reparații a motocicletelor marca BMW
Cantitate minimă acord cadru: 2 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 24 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 5.059,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 24 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 17. – Servicii de revizii şi reparații a autovehiculelor (CVADRICICLE) cu capacitate mărită de trecere UTV ARGO 8x8 750
Cantitate minimă acord cadru: 4 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 48 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 5.059,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 48 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 14. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca FORD
Cantitate minimă acord cadru: 2 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 24 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 15.176,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 24 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 11. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca IVECO
Cantitate minimă acord cadru: 1 serviciu reparație Cantitate maximă acord cadru: 12 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 20.235,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 12 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 15. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca FIAT
Cantitate minimă acord cadru: 1 serviciu reparație Cantitate maximă acord cadru: 12 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 10.118,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 12 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 10. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca CITROEN
Cantitate minimă acord cadru: 3 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 36 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 20.235,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 36 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 7. – Servicii de reparaţii a autovehiculelor marca MERCEDES BENZ
Cantitate minimă acord cadru: 13 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 156 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 40.470,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 156 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 13. – Servicii de reparaţii a autovehiculelor marca RENAULT
Cantitate minimă acord cadru: 2 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 24 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 15.176,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 24 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 9. – Servicii de reparaţii a autovehiculelor marca DACIA
Cantitate minimă acord cadru: 18 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 216 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 20.235,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 216 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 8. – Servicii de reparație a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN
Cantitate minimă acord cadru: 20 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 228 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 45.529,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 228 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 12. – Servicii de reparații a autovehiculelor marca OPEL
Cantitate minimă acord cadru: 1 serviciu reparație Cantitate maximă acord cadru: 12 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 10.117,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 12 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 1. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca MERCEDES BENZ
Cantitate minimă acord cadru: 1 serviciu reparație Cantitate maximă acord cadru: 12 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 20235,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 12 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 2. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca IVECO
Cantitate minimă acord cadru: 6 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 72 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 35.412,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 72 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 3. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca MAN
Cantitate minimă acord cadru: 13 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 156 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 33.725,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 156 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 4. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca RENAULT
Cantitate minimă acord cadru: 9 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 108 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 30.352,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 108 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 18. – Servicii de reparații a remorcilor
Cantitate minimă acord cadru:10 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 120 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 1012 ,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 120 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 5. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca SCANIA
Cantitate minimă acord cadru: 1 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 12 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 25.294,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 12 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 6. – Servicii de reparaţie a autocamioanelor marca VOLVO
Cantitate minimă acord cadru: 2 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 24 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 40.470,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 24 servicii reparație
La sediul prestatorului de servicii: Iași, Romania
Lotul 19. – Servicii de reparații a SEMI remorcilor
Cantitate minimă acord cadru: 4 servicii reparație Cantitate maximă acord cadru: 48 servicii reparație Valoare estimată a celui mai mare contract subsecvent: 2.529,00 lei fară TVA Cantitate minimă contract subsecvent : 1 serviciu reparație Cantitate maximă contract subsecvent : 48 servicii reparație