Furnizare Produse de papetărie

SEAP
ID:
CAN1054099
Data:
09/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
Valoare:
100.296,08 RON
Descriere:
Produse de papetărie, conform caietului de sarcini
Loturi:
Conform Caietului de sarcini
Default lot
Conform Caietului de sarcini