Servicii de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării / reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,,Dealul Spirii” București-Ilfov

SEAP
ID:
SCNA1061032
Data:
09/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
Valoare:
145.453,5 RON
Descriere:
Autoritatea contractanta va incheia acorduri-cadru avand ca obiect achizitionarea serviciului de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării / reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,,Dealul Spirii” București-Ilfov, prin operatori economici autorizaţi pentru o perioada de 12 luni, impartind in acest sens obiectul in 6 loturi, astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici. In derularea acordurilor-cadru se va avea in vedere faptul ca serviciile se vor presta doar in baza unui contract subsecvent, semnat de catre reprezentantii legali ai partilor, in limita fondurilor bugetare alocate. Ofertantii pot depune oferta de pret pentru unul sau mai multe loturi, detaliat pe fiecare lot solicitat de catre autoritatea contractanta, conform specificatiilor din Caietul de sarcini. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dețină licență pentru prestarea serviciilor de salubrizare, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat,respectiv contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrație publice locale sau in cazul gestiunii directe o hotărâre de dare în administrare a acestei activități in conformitate cu legea nr 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, art. 2, alin. (8). În situația în care, pentru lotul ofertat, nu există contract de delegare a gestiunii încheiat cu autoritățile administrației publice locale sau, în cazul gestiunii directe, o hotărâre de dare în administrare a acestei activități pentru niciun operator economic, ofertantul are obligația să depună licența emisă de către ANRSC. Se vor prezentate documentele menționate pentru fiecare lot ofertat, autoritatea contractanta nu-si asuma obligatia de a atribui contracte subsecvente la valoarea maxima prezentata in fisa de date a achizitiei. Acordul-cadru, ca modalitate speciala de atribuire a unui contract de achizitie publica, contine cantitati estimate si servicii pe care autoritatea contractanta considera ca le va achizitiona ulterior, cantitati care apar la nivelul documentatiei de atribuire a respectivului acord-cadru, autoritatea contractanta avand obligatia, ulterior, la momentul incheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitatile ce vor fi achizitionate in cadrul respectivului contract subsecvent. Serviciile de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării/reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,, D.S.” București-Ilfov prin operatori economici autorizaţi, ce se vor achizitiona trebuie sa indeplineasca in totalitate cerintele minime asa cum sunt prevazute in Caietul de sarcini. Cantitatile minime și maxime ale acordului-cadru, respectiv ale contractelor subsecvente, sunt mentionate in Caietul de sarcini.
Loturi:
171.000 RON
Bd. Pache Protopopescu, nr. 80, sector 2, Bucureşti; Bd. Ferdinand I, nr. 139, sector 2, Bucureşti; Str. Balotului, nr. 38, sector 2, Bucureşti; Șos. Vergului, nr. 3, sector 2, Bucureşti
Lotul 1 – 4 locatii in sectorul 2, Bucuresti
Acord-cadru de prestare a serviciului de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării / reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,,Dealul Spirii” București-Ilfov prin operatori economici autorizaţi pentru o perioada de 12 luni, pentru lotul 1
39.000 RON
Str. 7 Noiembrie, Buftea, jud. Ilfov
Lotul 5 – 1 locatie in loc. Buftea, jud. Ilfov
Acord-cadru de prestare a serviciului de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării/reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,,Dealul Spirii” București-Ilfov prin operatori economici autorizaţi pentru o perioada de 12 luni, pentru lotul 5
225.000 RON
Calea 13 Septembrie, nr. 135, sector 5, Bucureşti; Bd. Pieptănari, nr. 45, sector 4, Bucureşti; Str. Elie Radu, nr. 2, sector 5, Bucureşti
Lotul 3 – 3 locatii in sectorul 5, Bucuresti
Acord-cadru de prestare a serviciului de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării/reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,,Dealul Spirii” București-Ilfov prin operatori economici autorizaţi pentru o perioada de 12 luni, pentru lotul 3
96.000 RON
Str. Alfabetului, nr. 11, sector 6, Bucureşti; Bd. Timișoara, nr. 22 sector 6, Bucureşti.
Lotul 4 – 2 locatii in sectorul 6, Bucuresti
Acord-cadru de prestare a serviciului de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării/reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,,Dealul Spirii” București-Ilfov prin operatori economici autorizaţi pentru o perioada de 12 luni, pentru lotul 4.
48.000 RON
Șos. Vitan-Bârzești, nr. 24, sector 4, Bucureşti
Lotul 2 – 1 locatie in sectorul 4, Bucuresti
Acord-cadru de prestare a serviciului de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării/reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,,Dealul Spirii” București-Ilfov prin operatori economici autorizaţi pentru o perioada de 12 luni, pentru lotul 2
30.000 RON
Str. Călugăreni nr. 27, loc. Ghermănești, com Snagov, jud. Ilfov
Lotul 6 – 1 locatie in loc. Ghermănești, com. Snagov, jud. Ilfov
Acord-cadru de prestare a serviciului de ridicare, transport, predare în vederea eliminării a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, a deşeurilor inerte cu excepția celor interzise, deșeurilor rezultate din construcții, demolări și excavații, respectiv pământ și moloz reciclabil și cele asimilate acestora, și de asemenea, preluarea în vederea valorificării/reciclării a deșeurilor colectate selectiv, generate la sediile administrate de I.S.U. ,,Dealul Spirii” București-Ilfov prin operatori economici autorizaţi pentru o perioada de 12 luni, pentru lotul 6