Acord cadru: Servicii de întreţinere, reparaţii, reglări, revizii şi inspecţii tehnice periodice (ITP), inclusiv furnizarea pieselor de schimb pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Arad, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad şi al Centrului Militar Judeţean Arad

SEAP
ID:
CAN1019295
Data:
06/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Arad
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
1.063.817,12 RON
Descriere:
Serviciile pentru autovehiculele din parcul auto propriu al CJ Arad, ISU Arad, CMJ Arad: -servicii de întreţinere şi reparare a elementelor de mecanică -servicii de întreţinere şi reparare a instalaţiei electrice -servicii de reparare a pneurilor, inclusive montare şi echilibrare -furnizarea de piese de schimb, accesorii şi lubrifianţi -servicii de revizii şi inspecţii tehnice periodice (ITP) -servicii de tinichigerie şi vopsitorie auto Valoarea maxima estimata a acordului cadru este de: 1.047.500 lei fără TVA. Valoarea minimă estimată a acordului cadru este de: 805.428 lei fără TVA Valoarea maxima estimata a acordului cadru pe lotul 1 – CJA este de: 576.000 lei fără TVA. Valoarea minimă estimată a acordului cadru pe lotul 1 – CJA este de: lei 408.000 fără TVA Valoare contract subsecvent lotul 1 – CJA – maxim 96.000 lei fără TVA Valoare contract subsecvent lotul 1 – CJA – minim 17.000 lei fără TVA Valoarea maxima estimata a acordului cadru pe lotul 2 – ISU este de: 325.000 lei fără TVA. Valoarea minimă estimată a acordului cadru pe lotul 2 – ISU este de: 269.428 lei fără TVA Valoare contract subsecvent lotul 2 – ISU – maxim 52.000 lei fără TVA Valoare contract subsecvent lotul 2 – ISU – minim 12.000 lei fără TVA Valoarea maxima estimata a acordului cadru pe lotul 3 – CMJ este de: 146.500 lei fără TVA. Valoarea minimă estimată a acordului cadru pe lotul 3 - CMJ este de: 128.000 lei fără TVA Valoare contract subsecvent lotul 3 - CMJ – maxim 25.000 lei fără TVA Valoare contract subsecvent lotul 3 - CMJ – minim 2.000 lei fără TVA Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar termenul la care AC va raspunde in mod clar si complet solicitarilor este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
jud. Arad
Servicii de întreţinere, reparaţii, reglări, revizii şi inspecţii tehnice periodice (ITP), inclusiv furnizarea pieselor de schimb pentru autovehiculele din parcul auto al ISU Arad
Serviciile pentru autovehiculele din parcul auto propriu al ISU Arad: -servicii de întreţinere şi reparare a elementelor de mecanică -servicii de întreţinere şi reparare a instalaţiei electrice -servicii de reparare a pneurilor, inclusive montare şi echilibrare -furnizarea de piese de schimb, accesorii şi lubrifianţi -servicii de revizii şi inspecţii tehnice periodice (ITP) -servicii de tinichigerie şi vopsitorie auto
jud. Arad
Servicii de întreţinere, reparaţii, reglări, revizii şi inspecţii tehnice periodice (ITP), inclusiv furnizarea pieselor de schimb pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Arad
Serviciile pentru autovehiculele din parcul auto propriu al CJ Arad: -servicii de întreţinere şi reparare a elementelor de mecanică -servicii de întreţinere şi reparare a instalaţiei electrice -servicii de reparare a pneurilor, inclusive montare şi echilibrare -furnizarea de piese de schimb, accesorii şi lubrifianţi -servicii de revizii şi inspecţii tehnice periodice (ITP) -servicii de tinichigerie şi vopsitorie auto
jud. Arad
Servicii de întreţinere, reparaţii, reglări, revizii şi inspecţii tehnice periodice (ITP), inclusiv furnizarea pieselor de schimb pentru autovehiculele din parcul auto al CMJ Arad
Serviciile pentru autovehiculele din parcul auto propriu al CMJ: -servicii de întreţinere şi reparare a elementelor de mecanică -servicii de întreţinere şi reparare a instalaţiei electrice -servicii de reparare a pneurilor, inclusive montare şi echilibrare -furnizarea de piese de schimb, accesorii şi lubrifianţi -servicii de revizii şi inspecţii tehnice periodice (ITP) -servicii de tinichigerie şi vopsitorie auto