LOT 1 – Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția „Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”, LOT 2 – Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Reabilitare DJ794 km 4+200-21+400 și 23+100-25+800 DN79 Mișca – Apateu – Berechiu”

SEAP
ID:
CAN1037848
Data:
05/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Arad / Arad
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Valoare:
236.319,54 RON
Descriere:
LOT 1 - Contractul are ca obiect prestarea de servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția „Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”. Durata contractului va fi de: - servicii de proiectare: 90 de zile; - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție: 18 luni de la ordinul de începere a execuției lucrărilor; - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de garanție a lucrărilor. LOT 2 - Contractul are ca obiect prestarea de Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Reabilitare DJ794 km 4+200-21+400 și 23+100-25+800 DN79 Mișca – Apateu – Berechiu”. Durata contractului va fi de: - servicii de proiectare: 90 de zile; - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție: 18 luni de la ordinul de începere a execuției lucrărilor; - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de garanție a lucrărilor. Valoarea estimată totală pentru cele 2 loturi: 1.032.834,23 lei fără TVA, compusă din: LOT 1 – Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția „Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”: 482.834,23 lei fără TVA, LOT 2 - Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Reabilitare DJ794 km 4+200-21+400 și 23+100-25+800 DN79 Mișca – Apateu – Berechiu”: 550.000,00 lei fără TVA. Ofertanţii pot solicita clarificări prin intermediul SEAP, cu maximum 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul la care AC va raspunde in mod clar si complet solicitarilor este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de lucrari in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului.
Loturi:
550.000 RON
Judetul Arad, DJ794 km 4+200 – 21+400 și 23+100 – 25+800 Mișca – Apateu - Berechiu
LOT 2 – Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Reabilitare DJ794 km 4+200-21+400 și 23+100-25+800 DN79 Mișca – Apateu – Berechiu”
Contractul are ca obiect prestarea de Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Reabilitare DJ794 km 4+200-21+400 și 23+100-25+800 DN79 Mișca – Apateu – Berechiu”. Durata contractului va fi de: - servicii de proiectare: 90 de zile; - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție: 18 luni de la ordinul de începere a execuției lucrărilor; - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de garanție a lucrărilor. LOT 2 - Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Reabilitare DJ794 km 4+200-21+400 și 23+100-25+800 DN79 Mișca – Apateu – Berechiu”: 550.000,00 lei fără TVA.
482.834,23 RON
Județul Arad, DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci – Dezna
LOT 1 – Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția „Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”
Contractul are ca obiect prestarea de servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția „Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”. Durata contractului va fi de: - servicii de proiectare: 90 de zile; - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție: 18 luni de la ordinul de începere a execuției lucrărilor; - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de garanție a lucrărilor. LOT 1 – Servicii de proiectare (întocmire PT+DE+CS, DTAC, documentație pentru obținere avize și verificarea proiectului) și Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția „Modernizare DJ792E km 3+700 – 15+000 Dieci - Dezna”: 482.834,23 lei fără TVA