Aparatură medicală POIM 2022

SEAP
ID:
CAN1078148
Data:
05/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Achiziție aparatură medicală conform Caiet de sarcini și Lista de loturi din prezentul anunț. Prin achiziționarea aparaturii medicale autoritatea contractantă urmărește realizarea obiectivelor proiectului ”COVID19-CARE – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul Institutului
Lampă bactericidă cu UV
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 4 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 2 Valoare minimă Contract Subsecvent: 2.951,20 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 5.902,40 lei
Sediul Institutului
Saltea antiescară pentru paturi pacienți bariatrici
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 20 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 4 Valoare minimă Contract Subsecvent: 8.330,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 33.320,00 lei
Sediul Institutului
Pat terapie intensivă cu cântar
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 20 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 10 Valoare minimă Contract Subsecvent: 55.930,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 559.300,00 lei
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro