Acord – Cadru furnizare produse avand ca obiect ”Rechizite, papetărie, accesorii de birou”

SEAP
ID:
CAN1062306
Data:
04/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)
Valoare:
250.149,15 RON
Descriere:
Obiectul achizitiei il constituie atribuirea acordului-cadru de furnizare produse avand ca obiect ”Rechizite, papetărie, accesorii de birou” in conformitate cu caracteristicile/specificații tehnice prezentate în Caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 20 zile, Autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificări cu 11 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.
Loturi:
Municipiul Bucuresti
Default lot
Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul Primăriei Municipiului București, este necesara achiziționarea de rechizite papetărie si accesorii de birou cu caracteristicile/specificațiile tehnice prezentate în Caietul de sarcini, prin intermediul unui acord-cadru de furnizare produse, cu urmatoarele caracteristici: Cantitatea minima estimata ce urmeaza a fi achizitionata in baza acordului-cadru: se regaseste in cadrul Anexei A, coloana nr.3 din cadrul Caietului de Sarcini; Cantitatea maxima estimata ce urmeaza a fi achizitionata in baza acordului-cadru: se regaseste in cadrul Anexei A, coloana nr.4 din cadrul Caietului de Sarcini; Cantitatea minima a unui contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: se regaseste in cadrul Anexei A, coloana nr.5 din cadrul Caietului de Sarcini; Cantitatea maxima a unui contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: se regaseste in cadrul Anexei A, coloana nr.6 din cadrul Caietului de Sarcini; Valoarea estimata maxima a acordului-cadru este in cuantum de: 1.038.701,90 lei (fara T.V.A.) rotunjit la 1.040.000,00 lei (fara T.V.A.); Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului este in cuantum de: 796.613,01 lei (fara T.V.A.) rotunjit la 800.000,00 lei (fara T.V.A.); Perioada de executare a acordului-cadru este de 24 luni calendaristice, pe durata de executare a acordului-cadru, autoritatea contractanta va incheia intre minim 2 (doua) contracte subsecvente si maxim 10 (zece) contracte subsecvente, frecventa de atribuire a contractelor subsecvente fiind de maxim 6 contracte subsecvente/an. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 3 (trei) operatori economici cu reluarea competitiei intre operatorii economici.