Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov

SEAP
ID:
CAN1051322
Data:
11/05/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Valoare:
5.645.238,64 RON
Descriere:
Autoritatea contractanta va încheia acorduri-cadru de prestare a serviciilor de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pentru o perioada de 24 luni, împărțind în acest sens obiectul procedurii în 17 loturi, astfel încât să corespundă mai bine nevoilor autorității contractante, precum și capacității operatorilor economici. Autoritatea contractanta este interesată să achiziționeze atât piesele de schimb și materialele necesare în procesul de reparare și întreținere a autovehiculelor, cât și serviciile menționate, acestea urmând a se efectua în atelierele specializate ale operatorilor economici câștigători. În derularea acordurilor-cadru se va avea în vedere faptul că orice serviciu de mentenanță preventivă și/sau corectivă va fi achiziționat doar în baza unui contract subsecvent, semnat de către reprezentanții legali ai părților, în limita fondurilor bugetare alocate. Ofertanții pot depune ofertă de preț pentru unul sau mai multe loturi, detaliat pe fiecare marcă / tip de autovehicul solicitat de către autoritatea contractanta, conform specificațiilor din Caietul de sarcini. Operatorii economici trebuie să facă dovada faptului că dețin cel puțin un atelier specializat sau că au încheiate acorduri de asociere sau subcontractare cu operatori economici autorizați să execute serviciile ce fac obiectul acordului-cadru. În situația în care, după atribuirea acordului-cadru, fondurile alocate sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractanta nu-și asumă obligația de a executa reparațiile curente și reviziile tehnice la valoarea maximă prezentată în fișa de date a achiziției. Acordul-cadru, ca modalitate specială de atribuire a unui contract de achiziție publică, conține cantități estimate de produse și servicii pe care autoritatea contractantă consideră că le va achiziționa ulterior, cantități care apar la nivelul documentației de atribuire a respectivului acord-cadru, autoritatea contractantă având obligația, ulterior, la momentul încheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitățile fixe ce vor fi achiziționate în cadrul respectivului contract subsecvent. Serviciile și produsele aferente prestării serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă ce se vor achiziționa trebuie să îndeplinească în totalitate cerințele minime ale specificațiilor tehnice așa cum sunt prevăzute în Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru, respectiv ale contractelor subsecvente, sunt menționate în Caietul de sarcini.
Loturi:
314.988 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 7 – ISUZU-KIA-MITSUBISHI (9 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 7 – ISUZU-KIA-MITSUBISHI (9 autospeciale)
121.642 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 5 – FORD (3 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 5 – FORD (3 autospeciale)
134.510 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 4 – DAEWOO (5 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 4 – DAEWOO (5 autospeciale)
54.211 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 15 – TOYOTA (1 autospecială)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 15 – TOYOTA (1 autospecială)
147.556 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 8 – LAND ROVER (3 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 8 – LAND ROVER (3 autospeciale)
146.583 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 14 – SCANIA (1 autospecială)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 14 – SCANIA (1 autospecială)
1.286.898 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 3 – DACIA-RENAULT-NISSAN (65 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 3 – DACIA-RENAULT-NISSAN (65 autospeciale)
2.236.165,2 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 11 – MERCEDES (36 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 11 – MERCEDES (36 autospeciale)
1.568.275 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 13 – RENAULT TRUCK (16 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 13 – RENAULT TRUCK (16 autospeciale)
958.854 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 1 – AB-ROMAN (5 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 1 – AB-ROMAN (5 autospeciale)
1.792.236 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 16 – VOLVO (18 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 16 – VOLVO (18 autospeciale)
3.184.651,16 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 17 – VOLKSWAGEN (38 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 17 – VOLKSWAGEN (38 autospeciale)
1.205.531,2 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 2 – CITROEN-PEUGEOT (9 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 2 – CITROEN-PEUGEOT (9 autospeciale)
2.422.308 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 6 – IVECO (31 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 6 – IVECO (31 autospeciale)
878.956 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 9 – MAN (7 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 9 – MAN (7 autospeciale)
401.271,8 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 12 – OPEL (7 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 12 – OPEL (7 autospeciale)
408.544 RON
Atelierele specializate trebuie sa fie situate pe raza municipiului Bucuresti si / sau a judetului Ilfov
LOT 10 – MANTRA (5 autospeciale)
Acord-cadru de prestare servicii de întreținere și reparații a autovehiculelor din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pe o perioada de 24 luni, pentru LOT 10 – MANTRA (5 autospeciale)
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro