Articole de birotica si papetarie ID135711

SEAP
ID:
SCNA1068818
Data:
29/04/2022
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Craiova
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Obiectivul general al proiectului este „Creșterea șanselor de ocupare și integrare durabilă pe piața muncii în rândul tinerilor și adulților din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala, prin participarea acestora la programul “A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, orientat pe nevoile elevilor, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, acompaniat pe toată durata desfășurării programului de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, și la stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore în vederea obținerii unei calificări profesionale de nivel 3”. Conform cererii de finanțare aprobate pentru proiectul POCU/665/6/23/135711, pentru realizarea obiectivelor proiectului, este necesară achiziția de articole de birotică și papetărie în vederea derulării activităților proiectului cu și de persoanele din grupul țintă.
Loturi:
CRAIOVA, DOLJ
Default lot
Hârtie xerox A4 top (500 coli) 2.030 Hârtie xerox A3 top (500 coli) 81 Caiet matematică, A4 buc 4.860 Caiet dictando, A4 buc 4.800