”Sistem de sonorizare și vot electronic, aferent obiectivului de investiții RK restaurare sala Iuliu Maniu, din cadrul imobilului situate în Arad, Bulevardul Revoluției nr.81.”

SEAP
ID:
SCNA1068779
Data:
28/04/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Arad
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
32321200-1 - Echipament audiovizual (Rev.2)
Valoare:
240.302,14 RON
Descriere:
Consiliul Județean Arad, Prin Direcția de Comunicare, Strategii și Administrație Publică, dorește să doteze Sala ”Marii Uniri” cu sistem de sonorizare și vot electronic performant, pentru a corespunde cerințelor de ordin tehnic și architectural. Consiliul Județean Arad a implementat un proiect pentru reabilitarea clădirii situate pe Bulevardul Revoluției, nr.81, clădire care are valoare de monument istoric. În incinta acestei clădiri se afla Sala Marii Uniri care, după restaurare, are destinația de sală multifuncțională de conferințe. De asemenea, această sală a fost dotată cu sistem de afișaj de suprafață mare, controlabil de la distanță. Obiectivul investiției, este acela de a asigura cele mai bune condiții pentru organizarea evenimentelor, ședințelor sau conferințelor interne sau internaționale, care vor fi găzduite de această sală.
Loturi:
Mun. Arad, Bulevardul Revoluției, nr.81
Default lot
Consiliul Județean Arad, Prin Direcția de Comunicare, Strategii și Administrație Publică, dorește să doteze Sala ”Marii Uniri” cu sistem de sonorizare și vot electronic performant, pentru a corespunde cerințelor de ordin tehnic și architectural. Consiliul Județean Arad a implementat un proiect pentru reabilitarea clădirii situate pe Bulevardul Revoluției, nr.81, clădire care are valoare de monument istoric. În incinta acestei clădiri se afla Sala Marii Uniri care, după restaurare, are destinația de sală multifuncțională de conferințe. De asemenea, această sală a fost dotată cu sistem de afișaj de suprafață mare, controlabil de la distanță. Obiectivul investiției, este acela de a asigura cele mai bune condiții pentru organizarea evenimentelor, ședințelor sau conferințelor interne sau internaționale, care vor fi găzduite de această sală. •Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu maxim 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar AC va răspunde în mod clar și complet solicitărilor înainte cu 3 zile de data limită de depunere a ofertelor. •Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de furnizare in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului.