Execuție lucrări pentru obiectivul de investitii „Extinderea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Etapa a II-a”

SEAP
ID:
SCNA1068657
Data:
27/04/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Arad
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45215120-4 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii medicale specializate (Rev.2)
Valoare:
4.530.277,57 RON
Descriere:
Extinderea Unităţii de Primire Urgenţe, etapa a II-a, va permite legături uşor accesibile între compartimentele U.P.U. Implementarea investiției va permite optimizarea funcţională a secției, oferirea unor condiţii satisfăcătoare pentru pacienţi și implicit oferirea unor servicii care să crească speranţa de viaţă a acestora, fapt care va conduce la creșterea calității vieţii pacienților după externare, precum și crearea unui mediu profesional performant şi competitiv care să stimuleze personalul medical şi să îl stabilizeze la locul de muncă. Investiţia este necesară pentru realizarea obiectivului general de dezvoltare de ansamblu a Unității Primiri Urgențe, din cadrul Spitalului Clinic Județean. După reabilitatarea/modernizarea vechiului amplasament în suprafață de 615 mp, s-a realizat un spațiu nou în suprafață de 617 mp, și ca urmare lucrărilor de modernizare, secția U.P.U. a ajuns să dispună de un spațiu de 1.232 mp. Amplasarea U.P.U. la parterul corpului principal (construit în anii 1980-1981 în conformitate cu standardele, normativele în vigoare și adaptat la tehnologiile de investigație și tratament disponibile la momentul respectiv) nu oferă cadrul adecvat desfășurării activității medicale, conform cerințelor de funcționare și igienă, deoarece nu asigură spațiile și circuitele funcționale, adaptate necesităților actuale. Principalele obiective ale investiției sunt:  asigurarea calităţii infrastructurii spitaliceşti în acord cu normele de funcţionare, autorizabile şi în acord cu normativele de proiectare şi verificare ale construcţiilor spitaliceşti;  asigurarea unui diagnostic medical corect al stării de sănătate şi securitate a pacientului;  integrarea în spaţiu a unităţii de tomografie computerizată, minimizând timpii alocaţi investigaţiilor pacienţilor în stare gravă;  deservirea pacienţilor într-un mediu care să încurajeze utilizarea sistemelor medicale, prin asigurarea tuturor spaţiilor necesare tratamentului şi monitorizării pacienţilor. Durata contractului este de 13 luni și cuprinde: • 12 luni pentru execuția lucrărilor; • 1 lună pentru recepția la terminarea lucrărilor; Durata contractului începe odată cu emiterea ordinului de începere a lucrărilor, până la admiterea recepției la terminarea lucrărilor; durata pentru notificarea defectelor este de 5 (cinci) ani si începe odată cu ziua lucrătoare următoare a admiterii recepției la terminarea lucrărilor (respectiv semnarea acestuia de către Achizitor), până la admiterea recepției finale, respectiv semnarea acestuia de către Proprietar. •Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar AC va răspunde în mod clar și complet solicitărilor în a 9- a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). •Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de furnizare in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului.
Loturi:
Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad
Default lot
Extinderea Unităţii de Primire Urgenţe, etapa a II-a, va permite legături uşor accesibile între compartimentele U.P.U. Implementarea investiției va permite optimizarea funcţională a secției, oferirea unor condiţii satisfăcătoare pentru pacienţi și implicit oferirea unor servicii care să crească speranţa de viaţă a acestora, fapt care va conduce la creșterea calității vieţii pacienților după externare, precum și crearea unui mediu profesional performant şi competitiv care să stimuleze personalul medical şi să îl stabilizeze la locul de muncă. Investiţia este necesară pentru realizarea obiectivului general de dezvoltare de ansamblu a Unității Primiri Urgențe, din cadrul Spitalului Clinic Județean. După reabilitatarea/modernizarea vechiului amplasament în suprafață de 615 mp, s-a realizat un spațiu nou în suprafață de 617 mp, și ca urmare lucrărilor de modernizare, secția U.P.U. a ajuns să dispună de un spațiu de 1.232 mp. Amplasarea U.P.U. la parterul corpului principal (construit în anii 1980-1981 în conformitate cu standardele, normativele în vigoare și adaptat la tehnologiile de investigație și tratament disponibile la momentul respectiv) nu oferă cadrul adecvat desfășurării activității medicale, conform cerințelor de funcționare și igienă, deoarece nu asigură spațiile și circuitele funcționale, adaptate necesităților actuale. Principalele obiective ale investiției sunt:  asigurarea calităţii infrastructurii spitaliceşti în acord cu normele de funcţionare, autorizabile şi în acord cu normativele de proiectare şi verificare ale construcţiilor spitaliceşti;  asigurarea unui diagnostic medical corect al stării de sănătate şi securitate a pacientului;  integrarea în spaţiu a unităţii de tomografie computerizată, minimizând timpii alocaţi investigaţiilor pacienţilor în stare gravă;  deservirea pacienţilor într-un mediu care să încurajeze utilizarea sistemelor medicale, prin asigurarea tuturor spaţiilor necesare tratamentului şi monitorizării pacienţilor.