Acord–cadru – Produse chimice pentru tratarea apei si intretinerea piscinelor

SEAP
ID:
SCNA1068039
Data:
11/04/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
24962000-5 - Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Acord-cadru cu 2 operatori economici de livrare a produselor chimice pentru tratarea apei si intretinerea piscinelor, pentru 4 luni, respectiv, in perioada 01.06. – 30.09.2022. Mentiune: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de catre autoritatea contractanta in anuntul de participare/simplicat, respectiv 8 zile pana la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod consolidat, clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 5-a zi, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Plaja Dunarea, Str. Saturn nr. 25, Galati
Default lot
Acord-cadru de furnizare produse chimice pentru tratarea apei si intretinerea piscinelor, respectiv, clor lichid, PH (minus) lichid, algicid lichid si de asemenea, floculant lichid, pentru o perioada de 4 de luni, respectiv, in perioada 01.06. – 30.09.2022, de la data atribuirii, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in contractul de delegare a gestiunii nr.181279/30.09.2020 si anexele acestuia. 1 Clor lichid cu hipoclorit de sodiu stabilizat concentrație 14% cant. min. 30 kg - cant. max. 51.000 kg 2 PH (minus) lichid cu acid clorhidric, concentrație medie de 25- <50%, cant. min. 30 kg - cant. max. 6.000 kg 3 Algicid lichid cu amoniu cuatemar 100%, concentratie peste 14% cant. min. 26 kg - cant. max. 520 kg 4 Floculant lichid policlorură sulfatică bazică (Al2O3), concentrație > 11% cant. min. 27 kg - cant. max. 216 kg TOTAL cant. min. 113 kg - cant. max. 57.736 kg Valoare: min. 687.11 lei, f. TVA - max. 250.697,44 lei, f. TVA.