Servicii de înregistrarea circulaţiei rutiere pe drumurile publice din Judeţul Arad -2020

SEAP
ID:
SCNA1036689
Data:
06/04/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Arad
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
63712700-0 - Servicii de control al traficului (Rev.2)
Valoare:
285.163,78 RON
Descriere:
Înregistrarea circulaţiei pe drumurile judeţene se realizează manual, odată la 5 ani, pe baza unui plan ce acoperă reţeaua de drumuri judeţene din administrarea judeţului Arad. Intensitatea medie zilnică anuală a traficului se determină pe baza datelor rezultate din înregistrările manuale de circulaţie. Posturile de înregistrare sunt de 3 categorii: principale, secundare, de acoperire. Modul de efectuare a înregistrărilor este detaliat în caietul de sarcini, unde precizează şi următoarele informaţii: -categoriile de vehicule înregistrate -calendarul înregistrării circulaţiei -formularele care vor fi utilizate la efectuarea înregistrărilor Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de furnizare in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului. Ofertanţii pot solicita clarificări prin intermediul SEAP, cu maximum 7 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul la care AC va raspunde in mod clar si complet solicitarilor este cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Drumurile judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Arad.
Default lot
Înregistrarea circulaţiei pe drumurile judeţene se realizează manual, odată la 5 ani, pe baza unui plan ce acoperă reţeaua de drumuri judeţene din administrarea judeţului Arad. Intensitatea medie zilnică anuală a traficului se determină pe baza datelor rezultate din înregistrările manuale de circulaţie. Posturile de înregistrare sunt de 3 categorii: principale, secundare, de acoperire. Modul de efectuare a înregistrărilor este detaliat în caietul de sarcini, unde precizează şi următoarele informaţii: -categoriile de vehicule înregistrate -calendarul înregistrării circulaţiei -formularele care vor fi utilizate la efectuarea înregistrărilor Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de furnizare in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractulu