Aprovizionare cu indicatoare și stâlpi, inclusiv montarea și întreținerea acestora” in judetul ARAD.

SEAP
ID:
SCNA1060293
Data:
06/04/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Arad
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233290-8 - Instalare de indicatoare rutiere (Rev.2)
Valoare:
412.508,78 RON
Descriere:
Ca urmare a reviziilor efectuate, de personalul tehnic din cadrul Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri, în cursul anului 2021, s-a constatat că pe majoritatea tronsoanelor de drum județean, siguranța rutieră este periclitata si datorita stării necorespunzătoare a indicatoarelor rutiere. Astfel, se dorește optimizarea semnalizării rutiere prin amplasarea de indicatoare noi, atât în zonele de extravilan unde se circulă cu viteză, cât și în interiorul localităților, pentru a asigura o bună desfășurare în regim normal a traficului rutier și pietonal. Aceste indicatoare rutiere îmbunătățesc siguranța participanților la trafic pe porțiunile de drum considerate periculoase, în zona școlilor, grădinițelor și a instituțiilor de stat, unde trebuie impus un regim inferior de circulație pentru protejarea pietonilor care traversează drumul județean, precum și în zonele cu vizibilitate redusă sau zero. •Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar AC va răspunde în mod clar și complet solicitărilor înainte cu 4 zile de la data limită de depunere a ofertelor. •Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de furnizare in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului.
Loturi:
Jud. Arad
Default lot
Ca urmare a reviziilor efectuate, de personalul tehnic din cadrul Serviciului Mentenanță Drumuri și Poduri, în cursul anului 2021, s-a constatat că pe majoritatea tronsoanelor de drum județean, siguranța rutieră este periclitata si datorita stării necorespunzătoare a indicatoarelor rutiere. Astfel, se dorește optimizarea semnalizării rutiere prin amplasarea de indicatoare noi, atât în zonele de extravilan unde se circulă cu viteză, cât și în interiorul localităților, pentru a asigura o bună desfășurare în regim normal a traficului rutier și pietonal. Aceste indicatoare rutiere îmbunătățesc siguranța participanților la trafic pe porțiunile de drum considerate periculoase, în zona școlilor, grădinițelor și a instituțiilor de stat, unde trebuie impus un regim inferior de circulație pentru protejarea pietonilor care traversează drumul județean, precum și în zonele cu vizibilitate redusă sau zero. •Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar AC va răspunde în mod clar și complet solicitărilor înainte cu 4 zile de la data limită de depunere a ofertelor. •Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de furnizare in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului.