Achiziție de servicii de doborâre mecanica, taiere corectie mecanica si alpinism utilitar,cu valabilitate de 3 ani de la data atribuirii acordului-cadru.

SEAP
ID:
CAN1074693
Data:
06/04/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
77211300-5 - Servicii de defrisare (Rev.2)
Valoare:
599.252,22 RON
Descriere:
Acord –cadru de servicii de doborare mecanica, taiere corectie mecanic, alpinism utilitar cu valabilitate de 3 ani de la data atribuirii, astfel: 1. LOTUL nr. I - Doborat si taieri arbori in zona Cartier Filești, Micro 39, Micro 40, Micro 14, Micro 13 B, Micro 13, Micro 38, I.C.Frimu (Aurel Vlaicu), Drum Centură: a) Cod cpv: 77211300- 5 Servicii de defrisare; b) Cod CPV: 77211400-6 Servicii de taiere a arborilor. 2. LOTUL nr. II - Lotul nr. 2 – Doborat si taieri arbori in zona Cartier Siderurgiștilor, Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Țiglina I-II, Barboși, Dimitrie Cantemir si Drum Centură 3: a) Cod cpv: 77211300- 5 Servicii de defrisare; b) Cod CPV: 77211400-6 Servicii de taiere a arborilor. 3. LOTUL nr. III - Lotul nr. 3 – Doborat si taieri arbori in Piața Centrală, Centru, Valea orașului, Mazepa I, Mazepa II, Port, Calea Prutului, Zona Gării: a) Cod cpv: 77211300- 5 Servicii de defrisare; b) Cod CPV: 77211400-6 Servicii de taiere a arborilor. 4. LOTUL nr. IV - Lotul nr. 4 Doborare/taiere mecanica a arborilor cu alpiniști utilitari pe raza mun. Galati: a) Cod CPV : 77341000-2 Elagaj la arbori Mentiune: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de catre autoritatea contractanta in anuntul de participare/simplificat, respectiv 18 zile pana la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 14-a zi, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
domeniul public al mun. Galati
Lotul nr. 4 Doborare/taiere mecanica a arborilor cu alpiniști utilitari pe raza mun. Galati:
1 Doborarea mecanic arbori cu alpinisti utilitari - încarcare- transport – diametru arbore ≤ 30 cm. Cant. min.: 50 buc. - cant. max.: 300 buc. Valoare estimata: min. 12.950 lei, fara TVA - max. 77.700 lei, fara TVA; 2 Doborarea mecanic arbori cu alpinisti utilitari - încarcare- transport – diametru arbore 31- 60 cm. Cant. min.: 50 buc. - cant. max.: 500 buc. Valoare estimata: min. 25.800 lei, fara TVA - max. 258.000 lei, fara TVA; 3 Doborarea mecanic arbori cu alpinisti utilitari - încarcare-transport – diametru arbore 61-100 cm. Cant. min.: 50 buc. - cant. max.:200 buc. Valoare estimata: min. 68.350 lei, fara TVA - max. 273.400 lei, fara TVA; 4 Doborarea mecanic arbori cu alpinisti utilitari - încarcare-transport – diametru >100 cm. Cant. min.: 50 buc. - cant. max.: 200 buc. Valoare estimata: min. 96.200 lei, fara TVA - max. 384.800 lei, fara TVA; 5 Taieri corectie mecanica arbori cu alpinisti utilitari – încarcare - transport diametru arbore < 30 cm. Cant. min.: 50 buc. - cant. max.: 300 buc. Valoare estimata: min. 3.850 lei, fara TVA - max. 23.100 lei, fara TVA; 6 Taieri corectie mecanica arbori cu alpinisti utilitari – încarcare transport diametru arbore 31-60 cm. Cant. min.: 50 buc. - cant. max.: 400 buc. Valoare estimata: min. 6.200 lei, fara TVA - max. 49600 lei, fara TVA; 7 Taieri corectie mecanica arbori cu alpinisti utilitari – încarcare - transport arbore 61-100 cm. Cant. min.: 50 buc. - cant. max.: 400 buc. Valoare estimata: min. 9.100 lei, fara TVA - max. 72.800 lei, fara TVA; 8 Taieri corectie mecanica arbori cu alpinisti utilitari – încarcare transport diametru arbore >100 50 buc. - cant. max.: 200 buc. Valoare estimata: min. 15.600 lei, fara TVA - max. 62.400lei, fara TVA; Valoare estimată lotul nr. 4: cant. min.: 400 buc. - cant. max.: 2500 buc. Valoare estimata: min. 238.050, lei fara TVA - max.: 1.201.800 lei, fara TVA.
domeniul public al mun. Galati
Lotul nr. 2 - Doborat si taieri arbori in zona Cartier Siderurgiștilor, Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Țiglina I-II, Barboși, Dimitrie Cantemir si Drum Centură 3: min.: 446.550 lei, fara TVA – max.: 2.202.900 lei, fara TVA.
Lotul nr. 2 - Doborat si taieri arbori in zona Cartier Siderurgiștilor, Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Țiglina I-II, Barboși, Dimitrie Cantemir si Drum Centură 3: min.: 446.550 lei, fara TVA – max.: 2.202.900 lei, fara TVA. 1 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere – diametru arbore: 10-30 cm - cant. min.: 75 buc. - cant. max.: 150 buc. Valoare estimata: min.: 17550 lei, fara TVA - max.: 35100 lei, fara TVA 2 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere– diametru arbore 31- 60 cm- cant. min.: 100 buc. - cant. max.: 450 buc. Valoare estimata: min. 55700 lei, fara TVA - max.: 250650 lei, fara TVA 3 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere– diametru arbore 61-90 cm - cant. min.: 100 buc. - cant. max.: 600 buc. Valoare estimata: min. 111100 lei, fara TVA - max.: 666600 lei, fara TVA 4 Doborat mecanic arbori încarcare - transport- taiere – diametru arbore > 90 cm - cant. min.:100 buc. - cant. max. 450 buc. Valoare estimata: min. 207100 lei, fara TVA - max.: 931950 lei, fara TVA 5 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare – transport- înălțime arbore la 7 m. - cant. min.: 75 buc. - cant. max. 150 buc. - Valoare estimata: min. 3000 lei, fara TVA - max.: 6000 lei, fara TVA 6 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare - transport - inaltime arbore 7 -15 m - cant. min.:100 buc. - cant. max. 600 buc. - Valoare estimata: min. 20400 lei, fara TVA - max.: 122400 lei, fara TVA 7 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare - transport -înălțime arbore peste 15 m - cant. min.: 100 buc. - cant. max.: 600 buc. - Valoare estimata: min. 31700 lei, fara TVA - max.: 190200 lei, fara TVA 8 Valoare estimata lotul nr. 2: cant. min.: 650 buc. - cant. max.: 3000 buc. - Valoare estimata: min 446.550 lei, fara TVa - max.: 2.202.900 lei, fara TVA.
mun. Galati
LOTUL nr. I - Doborat si taieri arbori in zona Cartier Filești, Micro 39, Micro 40, Micro 14, Micro 13 B, Micro 13, Micro 38, I.C.Frimu (Aurel Vlaicu), Drum Centură.
Lotul nr. 1 - Doborat si taieri arbori in zona Cartier Filești, Micro 39, Micro 40, Micro 14, Micro 13 B, Micro 13, Micro 38, I.C.Frimu (Aurel Vlaicu), Drum Centură: min. 444.750 lei, fara TVA – max.: 1.959.210 lei, fara TVA., astfel: 1 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere – diametru arbore 10-30 cm. Cant. min.: 75 buc. - cant max.: 150. Valoare estimata: min. 17550 lei, fara TVA - max.: 35100 lei, fara tva 2 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere– diametru arbore 31- 60 cm. Cant. min 100 buc. - cant. max.: 450 buc. Valoare estimata: min. 55700 lei, fara TVA - max.: 250650 lei, fara TVA ; 3 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere– arbore 61-90 cm. Cant. min 100 buc. - cant max.: 450 buc. Valoare estimata: min.111100 lei, fara TVA - max.: 499950 lei, fara TVA 4 Doborat mecanic arbori încarcare - transport- taiere – diametru arbore > 90 cm. Cant. min 100 buc. - cant max.: 450 buc. Valoare estimata: min. 207100 lei, fara TVA - max.: 931950 lei, fara TVA 5 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare - transport- inaltime arbore până la 7 m. Cant. min 30 buc. - cant max.: 60 buc. Valoare estimata: min.1200 lei, fara TVA - max.: 2400 lei, fara TVA 6 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare - transport înălțime arbore 7 -15 m. Cant. min. 100 buc. - cant max.:240 buc. Valoare estimata: min.20400 lei, fara TVA - max.: 48960 lei, fara TVA 7 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare - transport înălțime arbore peste 15 m. Cant. min 100 buc. - cant max.: 600 buc. Valoare estimata: min. 31700 lei, fara TVA - max.: 190200 lei, fara TVA 8. Valoare estimate lotul nr. I: 444.750 lei fara TVA/605 buc. - max.: 1.959.210 lei, fara TVA/2.400 buc.
domeniul public al mun. Galati
Lotul nr. 3 – Doborat si taieri arbori in zona Piața Centrală, Centru, Valea orașului, Mazepa I, Mazepa II, Port, Calea Prutului, Zona Gării: min.: 437.730 lei, fara TVA – max.: 1.102.830 lei, fara TVA.
Lotul nr. 3 – Doborat si taieri arbori in zona Piața Centrală, Centru, Valea orașului, Mazepa I, Mazepa II, Port, Calea Prutului, Zona Gării: min.: 437.730 lei, fara TVA – max.: 1.102.830 lei, fara TVA. 1 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere – diametru arbore: 10-30 cm . Cant. min.: 45 buc. - cant. max.: 90 buc. Valoare estimata: min. 10.530 lei, fara TVA - max.: 21.060 lei, fara TVA; 2 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere– diametru arbore: 31- 60 cm . Cant. min.: 100 buc. - cant. max.: 300 buc. Valoare estimata: min. 55.700 lei, fara TVA - max.: 167.100 lei, fara TVA; 3 Doborat mecanic arbori – încarcare - transport- taiere– diametru arbore: 61-90 cm . Cant. min.: 100 buc. - cant. max.: 300 buc. Valoare estimata: min. 111.100 lei, fara TVA - max.: 333.300 lei, fara TVA; 4 Doborat mecanic arbori încarcare - transport- taiere – diametru arbore > 90 cm . Cant. min.: 100 buc. - cant. max.: 210 buc. Valoare estimata: min.207.100 lei, fara TVA - max.: 434.910 lei, fara TVA; 5 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare – transport- înălțime arbore la 7 m. . Cant. min.: 30 buc. - cant. max.: 60 buc. Valoare estimata: min.1.200 lei, fara TVA - max.: 2.400 lei, fara TVA; 6 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare - transport - înălțime arbore 7 -15 m. . Cant. min.: 100 buc. - cant. max.: 240 buc. Valoare estimata: min. 20.400 lei, fara TVA - max.: 48.960 lei, fara TVA; 7 Taiere corectie mecanica arbori – încarcare - transport - înălțime arbore peste 15 m. . Cant. min.: 100 buc. - cant. max.: 300 buc. Valoare estimata: min. 31.700 lei, fara TVA - max.: 95.100 lei, fara TVA; Valoare estimată lotul nr. 3: cant. min.: 575 buc. - cant. max.: 1500 buc. Valoare estimata 437.730lei, fara TVA - max.: 1.102.830 lei, fara TVA.