Contract de achizitie publica de furnizare, instalare si punere in functiune de automate de vanzare tichete parcare (Parcometre) - 25. BUC.. cu plata in 24 de rate lunare cu dobanda zero, pentru parcarile cu plata de pe raza mun. Galati.

SEAP
ID:
SCNA1047808
Data:
25/01/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30144200-2 - Distribuitoare automate de bilete (Rev.2)
Valoare:
499.625 RON
Descriere:
Contract de achizitie publica de produse, respectiv, 25 de buc. de automate de vanzare de tichete de parcare cu plate in 24 rate lunare cu dobanda zero, pentru parcarile cu plata de pe raza mun. Galati. Livrarea, montare si punerea in functiune a acestora va fi inclusa in pret si se va realiza de catre furnizor, fara niciun cost suplimentar pentru autoritatea contractanta. De asemenea, pe toata durata de valabilitate a contractului, contractantul va asigura, gratuit, serviciile de dispecerizare a parcometrelor. Contractul va intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti. In parcarile, cu plata de pe raza mun. Galati, sunt amenajate spatii destinate parcarii vehiculelor, semnalizate prin indicatoare si marcaje care delimiteaza suprafata acestora de partea carosabila a strazilor. Vehiculele parcate neregulamentar se considera cele stationate in locuri sau zone nepermise (trotuare, locuri destinate persoanelor cu handicap) sau cele care nu au achitat contravaloarea orei de parcare prin tichet/abonament/permis de parcare, inclusiv si ocuparea locurilor fixe, conducatorii auto fiind sanctionati, in consecinta. In parcarile cu plata administrate de catre societatea noastra, exista un numar insuficient de automate de vanzare a tichetelor de parcare, care au fost achizitionate, in decursul timpului fie de catre primaria mun. Galati, fie de catre societatea noastra, insa majoritatea lor sunt vechi, iar cheltuielile ocazionate cu intretinerea lor, sub aspectul pieselor de schimb, cresc de la un an la altul. De asemenea, exista si alte parcari cu plata in care intentionam sa montam automate de taxare. Prin urmare, prin aceasta achizitie, se doreste atat innoirea flotei de parcometre, prin inlocuirea acelora vechi si depasite moral, cat si montarea de astfel de aparate in alte locatii, cetatenii municipiului Galati avand posibilitatea de a achita tariful de parcare in functie de perioada de timp pentru care considera ca vor ocupa locul de parcare. Mentiune: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de catre autoritatea contractanta in anuntul de participare/simplificat, respectiv 7 zile pana la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare pana în a 4-a zi, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
municipiul Galati - parcarile cu plata de pe raza mun. Galati aflate in administrarea Societatii Gospodarire Urbana SRL Galati.
Default lot
In virtutea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrarea a domeniului public si privat al municipiului Galati, achizitioneaza, cu plata in 24 de rate fixe lunare, cu dobanda 0, automate de vanzare tichete de parcare - 25 BUC. care au rolul de a emite bilete de parcare, in parcarile cu plata aflate in exploatarea societatii noastre de pe raza mun. Galati.