ACORD-CADRU DE FURNIZARE COMBUSTIBILI AUTO: MOTORINA SI BENZINA SUB FORMA DE CARDURI PENTRU O PERIOADA DE 36 DE LUNI DE LA DATA ATRIBUIRII 01.05.2020 – 30.04.2023

SEAP
ID:
CAN1031315
Data:
22/01/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
Valoare:
1.552.260,41 RON
Descriere:
Acord cadru de furnizare combustibili auto (motorina cu cifra cetanica de min. 51 si benzina cu cifra octanica de min. 95) sub forma de carduri, pentru o perioada de 36 de luni, respectiv, pentru perioada 01.05.2020 – 30.04.2023. Benzina si motorina sunt necesare functionarii parcului auto propriu precum si a motoutilajelor aflate in dotarea societatii GOSPODARIRE URBANA S.R.L. Galati, in perioada, 01.05.2020 – 30.04.2023. Benzina cu cifra octanica de min. 95 este utilizata drept combustibil pentru motoutilajele (emondoare, drujbe, motocoase, generatoare, motopompe etc.) si respectiv, mijloacele auto dotate cu motoare cu combustie interna proiectate sa utilizeze acest tip de combustibil. Motorina cu cifra cetanica de min. 51 se utilizeaza pentru motoarele Diesel proiectate sa utilizeze acest tip de combustibil, conform cu prescriptiile din cartile tehnice si din instructiunile de exploatare a motoarelor. Cantitatea maximala aferenta acordului-cadru de combustibili auto este 582.710 litri din care: - 127.060 litri de benzina si respectiv, - 455.650 litri de motorina. Cantitatea minima aferenta acordului-cadru de combustibili auto este 16.190 litri din care: - 3.530 litri benzina si respectiv - 12.660 litri de motorina;
Loturi:
mun. Galati
Default lot
Combustibili auto (motorina cu cifra cetanica de min. 51 si benzina cu cifra octanica de min. 95) sub forma de carduri, pentru o perioada de 36 de luni, respectiv, pentru perioada 01.05.2020 – 30.04.2023. Cantitatea maximala aferenta acordului-cadru de combustibili auto este 582.710 litri din care: - 127.060 litri de benzina si respectiv, - 455.650 litri de motorina. Cantitatea minima aferenta acordului-cadru de combustibili auto este 16.190 litri (consumul lunar estimat) din care: - 3.530 litri benzina si respectiv - 12.660 litri de motorina; Cantitatea de combustibili auto estimata care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata de valabilitate a acordului-cadru este: - Min.: 16.190 litri din care 3.530 litri benzina si 12.660 litri de motorina (reprezentand consumul estimat lunar); - Max.: 129.520 litri din care 28.240 litri benzina si 101.280 litri de motorina (reprezentand consumul estimat pentru 8 luni). Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează sa fie atribuit pe durata acordului-cadru, conform art. 20 alin. (8) lit. g) din HG nr. 395/2016: min.: 79.169,10 lei, fara TVA/Min.: 16.190 litri (12.660 litri motorina + 3.530 litri benzina) max.: 633.352,80 lei, fara TVA /129.520 litri (101.280 litri motorina + 28.240 litri benzina)