Furnizare sisteme de inregistrare si supravghere video si alarmare

SEAP
ID:
SCNA1063874
Data:
28/12/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Piatra-Neamt / Neamt
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
32235000-9 - Sistem de supraveghere cu circuit inchis (Rev.2)
Valoare:
348.904,53 RON
Descriere:
Achizitia unor SISTEME DE INREGISTRARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO SI ALARMARE, conform caietului de sarcini. . Se va incheia un contract valabil pana la 31.12.2021. Termenul de livrare al produselor este de 10 zile de la semnarea contractului , dar nu mai tarziu de 27.12.2021.
Loturi:
Locația prevăzută în caietul de sarcini
Default lot
SISTEM DE INREGISTRARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO SI ALARMARE, conform caietului de sarcini 25.822 din 17.11.2021 Nota: 1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.1), respectiv 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SICAP, la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare/anuntul de participare simplificat. 3. Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: - termen - limita: a 2-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare/anuntul de participare simplificat.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro