Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Seleus, sat Seleus, nr. 514 B, Arad”

SEAP
ID:
SCNA1062070
Data:
25/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
6.841.113,85 RON
Descriere:
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Seleus, sat Seleus, nr. 514 B, Arad” Valoarea estimata a contractului este de 7.704.153,32 lei, fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu, verificari proiect conf. legii nr. 10/1995, D.T.A.C, P.T. D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect as-built si altele conform prevederilor caietului de sarcini) cap. 3 – 142.992,48 lei - cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4: - 7.396.309,94 lei; - organizare de santier subcap. 5.1: - 164.850,90 Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1461/02.04.2019 privind modificarea si inlocuirea Anexei nr.1 ,,Indicatorii tehnico-economici ai proiectului tip - „Sala de sport cu tribuna 180 locuri” la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2201/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza proiectului tip - „Sala de sport cu tribuna” din Subprogramul ,,Sali de sport” din cadrul Programului National de constructii de interes public sau social. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
sat Seleus, comuna Seleus, judetul Arad
Default lot
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Seleus, sat Seleus, nr. 514 B, Arad” Valoarea estimata a contractului este de 7.704.153,32 lei, fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de Securitate la incendiu, verificari proiect conf. legii nr. 10/1995, D.T.A.C, P.T. D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect as-built si altele conform prevederilor caietului de sarcini) cap. 3 – 142.992,48 lei - cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4: - 7.396.309,94 lei; - organizare de santier subcap. 5.1: - 164.850,90