Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 98 lot 1-2, respectiv: LOT 1 - Construire Sala de educatie fizica scolara Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, str. Mihai Viteazu, nr. 14, Municipiul Medias, judetul Sibiu si LOT 2 - Sala de sport scolara, sat Budeni, comuna Comana, judet Giurgiu

SEAP
ID:
SCNA1060304
Data:
25/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
7.148.175,78 RON
Descriere:
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 98 lot 1-2, respectiv: LOT 1 - Construire Sala de educatie fizica scolara Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, str. Mihai Viteazu, nr. 14, Municipiul Medias, judetul Sibiu si LOT 2 - Sala de sport scolara, sat Budeni, comuna Comana, judet Giurgiu Valoarea estimata a contractelor este de 8.644.249,55 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. a) Valoarea estimata Lot 1 – este de 2.087.541,49 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 30.215,61 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.010.678,94 lei - Organizare de santier: 46.646,94 lei (subcapitolul 5.1.) b) Valoarea estimata Lot 2 – este de 6.556.708,06 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 143.421,84 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: - 6.271.013,13 lei - Organizare de santier – 142.273,09 lei (subcapitolul 5.1.) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. NOTA: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
2.087.541,49 RON
Municipiul Medias, judetul Sibiu
LOT 1 - Construire Sala de educatie fizica scolara Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, str. Mihai Viteazu, nr. 14, Municipiul Medias, judetul Sibiu
Valoarea estimata Lot 1 – este de 2.087.541,49 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 30.215,61 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.010.678,94 lei - Organizare de santier: 46.646,94 lei (subcapitolul 5.1.)
6.556.708,06 RON
comuna Comana, judet Giurgiu
LOT 2 - Sala de sport scolara, sat Budeni, comuna Comana, judet Giurgiu
LOT 2 - Sala de sport scolara, sat Budeni, comuna Comana, judet Giurgiu b) Valoarea estimata Lot 2 – este de 6.556.708,06 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 143.421,84 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: - 6.271.013,13 lei - Organizare de santier – 142.273,09 lei (subcapitolul 5.1.)