Proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari pentru obiectivul de investitii “Bazin de inot Comuna Bacles, Sat Bacles, judetul Mehedinti”

SEAP
ID:
SCNA1062060
Data:
25/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
6.221.795,12 RON
Descriere:
Proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari pentru obiectivul de investitii “Bazin de inot Comuna Bacles, Sat Bacles, judetul Mehedinti” Valoarea estimata este de 6.250.047,15 lei fara TVA, compusa din: - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 144.157,81 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 6.031.562,35 lei; - Cap. 5 alte cheltuieli – 74.326,99 lei din care subcap. 5.1. organizare de santier – 74.326,99 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Comuna Bacles, Sat Bacles, judetul Mehedinti
Default lot
Proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari pentru obiectivul de investitii “Bazin de inot Comuna Bacles, Sat Bacles, judetul Mehedinti”