Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii Constructii de baze sportive proiect tip 1 – V2, incalzire cu gaz: “Construire baza sportiva TIP 1, municipiul Campulung Moldovenesc, Judetul Suceava”

SEAP
ID:
SCNA1062041
Data:
25/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
5.011.380,78 RON
Descriere:
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii Constructii de baze sportive proiect tip 1 – V2, incalzire cu gaz: “Construire baza sportiva TIP 1, municipiul Campulung Moldovenesc, Judetul Suceava” Valoarea estimata este de: 5.616.403,81 lei fara TVA, compusa din: - cap. 1 cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 560.059,22 lei - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 117.927,06 lei - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 4.850.552,52 lei; - Cap. 5 alte cheltuieli: 87.865,01 lei; - Subcap. 5.1.1 Lucrari de constructii: 65.898,76 lei; - Subcap. 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului: 21.966,25 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
municipiul Campulung Moldovenesc, Judetul Suceava
Default lot
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii Constructii de baze sportive proiect tip 1 – V2, incalzire cu gaz: “Construire baza sportiva TIP 1, municipiul Campulung Moldovenesc, Judetul Suceava”