Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii Pachet 212 lot 1-2, respectiv: LOT 1 – „Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din comuna Livezi, judetul Bacau” Lot 2 –„Construire si dotare centru cultural in localitatea Larga, str. Lunca Morii nr.1A, comuna Dofteana, judetul Bacau”

SEAP
ID:
SCNA1053155
Data:
25/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
3.163.971,08 RON
Descriere:
Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii Pachet 212 lot 1-2, respectiv: LOT 1 – Finalizare lucrări „Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din comuna Livezi, judetul Bacau” LOT 2 –„Construire si dotare centru cultural in localitatea Larga, str. Lunca Morii nr.1A, comuna Dofteana, judetul Bacau” Valoarea estimata a contractelor este de 3.587.304,63 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. a) Valoarea estimata Lot 1 – este de 1.003.510,05 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 994.470,94 lei ; - Organizare de santier – 9.039,11 lei ( subcapitolul 5.1.); b) Valoarea estimata Lot 2 – este de 2.583.794,58 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.552.138,99 lei ; - Organizare de santier – 31.655,59 lei ( subcapitolul 5.1.); Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
2.583.794,58 RON
localitatea Larga, comuna Dofteana, judetul Bacau
Lot 2 –„Construire si dotare centru cultural in localitatea Larga, str. Lunca Morii nr.1A, comuna Dofteana, judetul Bacau”
b) Valoarea estimata Lot 2 – este de 2.583.794,58 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.552.138,99 lei ; - Organizare de santier – 31.655,59 lei ( subcapitolul 5.1.);
1.003.510,05 RON
comuna Livezi, judetul Bacau
LOT 1 – Finalizare lucrari „Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din comuna Livezi, judetul Bacau”
a) Valoarea estimata Lot 1 – este de 1.003.510,05 lei fara TVA, compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza: 994.470,94 lei ; - Organizare de santier – 9.039,11 lei ( subcapitolul 5.1.);