Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investii: „Sala de sport scolara, str. Scolii, nr.75, sat Blajel, comuna Blajel, judetul Sibiu”

SEAP
ID:
SCNA1062037
Data:
25/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
5.550.415,07 RON
Descriere:
Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investii: „Sala de sport scolara, str. Scolii, nr.75, sat Blajel, comuna Blajel, judetul Sibiu” Valoarea estimata este de 6.428.144,44 lei fara TVA, compusa din: - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 140.580,98 lei - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza de 6.150.611,73 lei - Cap. 5 alte cheltuieli – 136.951,73 lei - din care subcapitolul 5.1 -organizare de santier-136.951,73 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 7 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
sat Blajel, comuna Blajel, judetul Sibiu
Default lot
Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investii: „Sala de sport scolara, str. Scolii, nr.75, sat Blajel, comuna Blajel, judetul Sibiu”