SEDIU PRIMARIE, COMUNA CHIAJNA

SEAP
ID:
SCNA1061831
Data:
23/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Chiajna
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Valoare:
5.570.899,1 RON
Descriere:
Contractul urmărește prestarea serviciilor de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor si execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „SEDIU PRIMARIE COMUNA CHIAJNA” Contractul va include: - Servicii de proiectare: documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, elaborare PT, DE, CS, - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei, elaborarea cartii tehnice a constructiei, etc. - Executie lucrari „SEDIU PRIMARIE, COMUNA CHIAJNA”; - Lucrari de organizare de santier. Cladirea se desfasoara pe parter si etaj 1. Structura de rezistenta este conceputa cu stalpi, grinzi, centuri si plansee din beton armat. Toate detaliile privind lucrarile ce urmeaza a fi executate se regasesc in Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. ROLIDO PRODINVEST INTERNATIONAL, inclus in Documentatia de atribuire. Valoarea estimata a contractului fara TVA este de: 6.200.156,00 lei, compusa din: - Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 200.000 lei 2.1 Bransamente: 200.000 lei; - Cap. 3 – Proiectare si asistenta tehnica: 180.170,00 lei: 3.5.6. – Proiect tehnic si detalii de executie: 95.000,00 lei; 3.8.1. – Asistenta tehnica din partea proiectantului: 85.170,00 lei - Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza: 5.678.036,00 lei: 4.1. – Constructii si instalatii: 5.678.036,00 lei; - Cap. 5 - Organizare de santier: 141.950,00 lei: 5.1. – Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 141.950,00 lei; Valoarea estimata NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, precizate în Cap. 5.3 din devizul general al investitiei, acestea putand fi accesate, în functie de necesitati, în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limta de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Loturi:
Comuna CHIAJNA, judetul ILFOV
Default lot
Achiziţia constă in: - Elaborarea documentatiei de proiectare: Faza PT + DE, CS, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului; - Executia lucrarilor privind construire „SEDIU PRIMARIE COMUNA CHIAJNA”; - Lucrari de organizare de santier Valoarea estimată fără TVA: 6.200.156,00 lei
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro