Procedura de achizitie a unui contract de dirigentie si santier avand ca obiect prestarea de servicii pentru obiectivul de investitii: “Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, situat în municipiul București, strada Banul Dumitrache nr. 46, sector 2”

SEAP
ID:
SCNA1061724
Data:
22/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
Valoare:
244.624,6 RON
Descriere:
Valoarea estimata este de 244.624,60 lei fara TVA. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
municipiu Bucuresti, sector 2
Default lot
Procedura de achizitie a unui contract de dirigentie si santier avand ca obiect prestarea de servicii pentru obiectivul de investitii: “Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, situat în municipiul București, strada Banul Dumitrache nr. 46, sector 2”