Executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: “Construire si dotare camin cultural in localitatea Baia, Judetul Tulcea”

SEAP
ID:
SCNA1061718
Data:
22/11/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
1.957.592,7 RON
Descriere:
Executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: “Construire si dotare camin cultural in localitatea Baia, Judetul Tulcea” Valoarea estimata este de 1.966.812,82 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 1.942.193,26 lei; - Alte cheltuieli – (cap. 5) – 24.619,56 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
localitatea Baia, Judetul Tulcea
Default lot
- executia ( 12 luni ); - perioada de garantie de buna executie a lucrarilor (36 luni);