Furnizare carburant auto (motorina si benzina) necesar alimentarii automobilelor din dotarea DGRFP Craiova

SEAP
ID:
CAN1063779
Data:
15/10/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Craiova / Dolj
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
09132000-3 - Benzina (Rev.2)
Valoare:
69.747,9 RON
Descriere:
Acordului cadru se va incheia pentru furnizarea de carburant auto (motorina si benzina) necesar alimentarii automobilelor din dotarea DGRFP Craiova, pentru o perioada de 24 luni, conform referatului de necesitate si caracteristicilor tehnice din caietul de sarcini. * carburant auto (motorina si benzina) necesar alimentarii automobilelor din dotarea DGRFP Craiova: - Cantitate minima estimata a Acordului-Cadru = 70000 litri motorina si 8000 litri benzina (valoare estimata = 347880.00 lei fara TVA); - Cantitate maxima estimata a Acordului-Cadru = 330000 litri motorina si 70000 litri benzina (valoare estimata = 1784000.00 lei fara TVA); -Cantitate minima estimata a unui contract subsecvent = 2000 litri motorina si 500 litri benzina (valoare estimata = 11150.00 lei fara TVA); - Cantitate maxima estimata a unui contract subsecvent = 20000 litri motorina si 5000 litri benzina (valoare estimata = 111500.00 lei fara TVA); Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
Loturi:
DGRFP Craiova
Default lot
Furnizarea de carburant auto (motorina si benzina) necesar alimentarii automobilelor din dotarea DGRFP Craiova pentru o perioada de 24 luni, conform referatului de necesitate si caracteristicilor tehnice din caietul de sarcini;