ACORD CADRU DE SERVICII DE REPARARE ȘI DE ÎNTREȚINERE, REVIZII TEHNICE PERIODICE SI ITP A AUTOTURISMELOR/AUTOUTILITARELOR

SEAP
ID:
SCNA1059431
Data:
12/10/2021
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Craiova / Dolj
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
ACORD CADRU de SERVICII DE REPARARE ȘI DE ÎNTREȚINERE, REVIZII TEHNICE PERIODICE SI ITP A AUTOTURISMELOR/AUTOUTILITARELOR apartinand parcului auto al D.G.R.F.P. Craiova, pentru o perioada de 2 ani de la data semnarii, pe loturi, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini CRR DSI 4719/21.09.2021 si anexelor la acesta, după cum urmeaza: Lotul 1 – OPEL SI CIELO - Servicii de reparare și de intretinere, revizii tehnice periodice și ITP a autoturismelor ce deservesc D.G.R.F.P. Craiova și unităților subordonate, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CRR DSI 4719/21.09.2021 si anexelor la acesta; Lotul 2 – MERCEDES - Servicii de reparare și de intretinere, revizii tehnice periodice și ITP a autoturismelor apartinand parcului auto al D.G.R.F.P. Craiovași unităților subordonate, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CRR DSI 4719/21.09.2021 si anexelor la acesta; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 Termen de raspuns autoritatii la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
La nivel local, regional – Sud-Vest Oltenia
MERCEDES - Servicii de reparare și de intretinere, revizii tehnice periodice și ITP a autoturismelor apartinand parcului auto al D.G.R.F.P. Craiova și unităților subordonate, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. CRR DSI 4719/21.09.2021 si anexelor la acesta (4 autoturisme)
MERCEDES - Servicii de reparare și de intretinere, revizii tehnice periodice și ITP a autoturismelor apartinand parcului auto al D.G.R.F.P. Craiova și unităților subordonate, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CRR DSI 4719/21.09.2021 si anexelor la acesta (4 autoturisme), dupa cum urmeaza: I. VALOAREA TOTALA ESTIMATA A ACORDULUI CADRU LOT 2: Total valoare minima -lei fără TVA: 7757.31 din care pentru: Revizii: 4705.88 - ITP: 480 - Reparatii: 2470.59 - Tractari: 100.84 Total valoare maxima - lei fără TVA: 30371.77 din care pentru: Revizii: 11764.71 - ITP: 960 - Reparatii: 15126.05 - Tractari: 2521.01 II. INFORMATII PRIVIND CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - LOT 2: ESTIMAREA CANTITATII/VALORII CELUI MAI MARE contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: Cantitate: Nr. Revizii: 4 - Nr. I.T.P.: 4 - Nr. Reparatii: 5 - Nr. km tractare: 500; Valoare TOTALA - lei fara TVA: 15269.92, din care pentru: Revizii: 4705.88 - ITP: 480 - Reparatii: 7563.03 - Tractari: 2521.01; III. CANTITATEA SI DOMENIUL ACORDULUI CADRU, LOT 2: Cantitate minima:Nr. Revizii: 4 - Nr. I.T.P.: 4 - Nr. Reparatii: 4 - Nr. km tractare: 20; Cantitate maxima:Nr. Revizii: 10 - Nr. I.T.P.: 8 - Nr. Reparatii: 10 - Nr. km tractare: 500; IV. ESTIMAREA CANTITATII Minime si Maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru LOT 2: Cantitate minima:Nr. Revizii: 2 - Nr. I.T.P.: 2 - Nr. Reparatii: 2 - Nr. km tractare: 10; Cantitate maxima:Nr. Revizii: 4 - Nr. I.T.P.: 4 - Nr. Reparatii: 5 - Nr. km tractare: 500;
La nivel local, regional – Sud-Vest Oltenia
OPEL SI CIELO - Servicii de reparare și de intretinere, revizii tehnice periodice și ITP a autoturismelor ce deservesc D.G.R.F.P. Craiova și unităților subordonate, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. CRR DSI 4719/21.09.2021 si anexelor la acesta (4 autoturisme)
OPEL SI CIELO - Servicii de reparare și de intretinere, revizii tehnice periodice și ITP a autoturismelor ce deservesc D.G.R.F.P. Craiova și unităților subordonate, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini CRR DSI 4719/21.09.2021 si anexelor la acesta (4 autoturisme), dupa cum urmeaza: I. VALOAREA TOTALA ESTIMATA A ACORDULUI CADRU LOT 1: Total valoare minima -lei fără TVA: 4563.03 din care pentru: Revizii: 2600 - ITP: 400 - Reparatii: 1462.19 - Tractari: 100.84 Total valoare maxima - lei fără TVA: 18605.04 din care pentru: Revizii: 5200 - ITP: 800 - Reparatii: 10084.03 - Tractari: 2521.01 II. INFORMATII PRIVIND CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - LOT 1: ESTIMAREA CANTITATII/VALORII CELUI MAI MARE contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: Cantitate: Nr. Revizii: 4 - Nr. I.T.P.: 4 - Nr. Reparatii: 5 - Nr. km tractare: 500; Valoare TOTALA - lei fara TVA: 10563.03, din care pentru: Revizii: 2600 - ITP: 400 - Reparatii: 5042.02 - Tractari: 2521.01; III. CANTITATEA SI DOMENIUL ACORDULUI CADRU, LOT 1: Cantitate minima: Nr. Revizii: 4 - Nr. I.T.P.: 4 - Nr. Reparatii: 4 - Nr. km tractare: 20; Cantitate maxima: Nr. Revizii: 8 - Nr. I.T.P.: 8 - Nr. Reparatii: 10 - Nr. km tractare: 500; IV. ESTIMAREA CANTITATII Minime si Maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru LOT 1: Cantitate minima: Nr. Revizii: 2 - Nr. I.T.P.: 2 - Nr. Reparatii: 2 - Nr. km tractare: 10; Cantitate maxima: Nr. Revizii: 4 - Nr. I.T.P.: 4 - Nr. Reparatii: 5 - Nr. km tractare: 500;