Medicamente diverse 4

SEAP
ID:
CAN1045745
Data:
07/10/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
Valoare:
871.527,9 RON
Descriere:
Achiziție medicamente conform Secțiunea II.2 Lista de loturi din prezentul anunț și Anexa 1 cantități-valori la Caietul de sarcini. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Farmacia Institutului
Dexmedetomidina 100mcg/ml
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 1 cantități-valori Medicamente diverse 4 la Caietul de sarcini
Farmacia Institutului
Vasopresinum (Argipresinum) 400u.i./2ml conc. pt. sol. perf.
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 1 cantități-valori Medicamente diverse 4 la Caietul de sarcini
Farmacia Institutului
Landiololum 300mg pulb. pt. sol. perf.
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 1 cantități-valori Medicamente diverse 4 la Caietul de sarcini
Farmacia Institutului
Albastru de metil sol. 1% 25ml
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 1 cantități-valori Medicamente diverse 4 la Caietul de sarcini
Farmacia Institutului
Anakinra 100mg/0,67ml sol. inj.
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 1 cantități-valori Medicamente diverse 4 la Caietul de sarcini