Furnizare ambulanta tip B, microbuze si autocar, aferente proiectului „SISTEM INTEGRAT PENTRU INTERVENȚIA LA DEZASTRE, URGENȚE ȘI CRIZE”, cod MySMIS: 137307, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare

SEAP
ID:
CAN1063733
Data:
06/10/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
34121500-6 - Autocare (Rev.2)
Valoare:
3.014.500 RON
Descriere:
Contractul are ca obiect furnizarea urmatoarelor: ambulanta tip B cu tractiune integrala, microbuze (15+1 locuri) și autocar transport persoane, în cadrul proiectului „SISTEM INTEGRAT PENTRU INTERVENȚIA LA DEZASTRE, URGENȚE ȘI CRIZE” Operatorii economici interesați pot solicita clarificări privind conținutul documentației de atribuire cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare în a 20-a și a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
412.698 RON
Bucuresti
Ambulanta tip B cu tractiune integrala
Ambulanta tip B cu tractiune integrala- 1 complet
875.420 RON
Bucuresti Bdul Geniului 42B
Microbuz (15+1 locuri)
Microbuz (15+1 locuri) - 2 complete
1.491.100 RON
B-dul Geniului nr. 42 B, sector 6
Autocar transport persoane
Autocar transport persoane -1 complet