Servicii de reparatii si intretinere, inclusiv ITP pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Curtii de Conturi a Romaniei (3 loturi).

SEAP
ID:
CAN1063630
Data:
04/10/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Servicii de reparare și întreținere, inclusiv ITP, a autovehiculelor din dotarea parcului auto al Curtii de Conturi a Romaniei, conform cerințelor din caietele de sarcini. Operatorii economici interesați pot solicita clarificări/informații suplimentare până în a 15-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere al ofertelor.
Loturi:
La atelierele specializate ale prestatorului
Autovehicule Mercedes Benz si Ford Puma
Servicii de reparatii si intretinere, inclusiv ITP, a autovehiculelor din dotarea Curtii de Conturi a Romaniei.
La atelierele specializate ale prestatorului
Autoturisme Suzuki Vitara
Servicii de reparatii si intretinere, inclusiv ITP, a autovehiculelor din dotarea Curtii de Conturi a Romaniei.
La atelierele specializate ale prestatorului
Autovehicule Dacia, VW Crafter, Skoda si Peugeot
Servicii de reparatii si intretinere, inclusiv ITP, a autovehiculelor din dotarea Curtii de Conturi a Romaniei.