Servicii de reparare, revizii si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora - 3 loturi

SEAP
ID:
CAN1054519
Data:
04/10/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Timisoara / Timis
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
770.000 RON
Descriere:
Servicii de reparare, revizii si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora. Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de reparare revizii si intretinere cu asigurarea pieselor si consumabilelor pentru Lotul 1 -16 autosanitare Mercedes Benz ; Lotul 2 - 15 autosanitare Volkswagen si Lotul 3 - 14 autosanitare Citroen, Ford, Dacia din dotarea Serviciului de Ambulanta al Judetului Timis, conform cerintelor din caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor (conform art.161 alin.1 din Legea 98/2016 modificata). Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizate, art.4 alin.(2), durata acordului cadru va fi de 24 luni, iar executarea contractelor subsecvente se pot rezilia de catre achizitor in orice moment, fara plata de daune interese
Loturi:
La atelierul specializat al prestatorului
Servicii de reparatii si intretinere pentru VOLKSWAGEN
Detalii acord cadru pentru VOLKSWAGEN (Lot 2) Perioada acordului cadru este de 24 luni, de la data incheierii primului contract subsecvent. Valoarea minima a acordului cadru este de 1 200 000, calculat astfel: 50 000/luna x 24 luni= 1 200 000 lei La un numar de 15 inteerventii /luna x 24 luni (perioada acord cadru) = 360 interventii Valoarea maxima a acordului este de 1 450 000 lei,calculat astfel : 60 416 lei/luna x 24 luni=1 450 000 lei La un numar de 25 interventii/ luna x 24 luni= 600 interventii Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 181.249,00 lei fara TVA.
La atelierul specializat al prestatorului
Servicii de reparatii si intretinere pentru CITROEN,FORD,DACIA
Detalii acord cadru pentru CITROEN, FORD,DACIA (Lot 3) Perioada acordului cadru este de 24 luni, de la data incheierii primului contract subsecvent. Valoarea minima a acordului cadru este de 990 000, calculat astfel: 41 250/luna x 24 luni= 990 000 lei La un numar de 14 inteerventii /luna x 24 luni (perioada acord cadru) = 336 interventii Valoarea maxima a acordului este de 1 200 000 lei,calculat astfel : 50 000lei/luna x 24 luni=1 200 000 lei La un numar de 21 interventii/ luna x 24 luni= 504 interventii Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 150.000,00 lei fara TVA.
La atelierul specializat al prestatorului
Servicii de reparatii si intretinere pentru MERCEDES BENZ
Detalii acord cadru pentru MERCEDES (Lot 1) Perioada acordului cadru este de 24 luni, de la data incheierii primului contract subsecvent. Valoarea minima a acordului cadru este de 1 900 000, calculat astfel: 79 166/luna x 24 luni= 1 900 000 lei La un numar de 35 inteerventii /luna x 24 luni (perioada acord cadru) = 840 interventii Valoarea maxima a acordului este de 2 200 000 lei,calculat astfel : 91 666 lei/luna x 24 luni=2 200 000lei La un numar de 45 interventii/ luna x 24 luni= 1080 interventii Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 275.000,00 lei fara TVA.