Servicii de elaborare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, în vederea desfiinţării vechilor clădiri proprietate privată a judeţului Teleorman, din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie

SEAP
ID:
SCNA1058774
Data:
29/09/2021
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Se vor presta servicii de elaborare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, în vederea desfiinţării vechilor clădiri proprietate privată a judeţului Teleorman, din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie, conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul prestatorului si sediul imobilului din municipiul Roşiori de Vede, str. Aviaţiei, nr. 1
Default lot
Servicii de elaborare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, în vederea desfiinţării vechilor clădiri proprietate privată a judeţului Teleorman, din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie, respectiv: - Expertiză tehnică; - D.A.L.I.; - Documentații pentru avize și acorduri conform certificatului de urbanism.