Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe.

SEAP
ID:
CAN1021100
Data:
01/09/2021
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Focsani
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
3.165.396,17 RON
Descriere:
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe. Avand in vedere dispozitiile art.1 din Ordonanta de Urgenta nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizate, si dispozitiile art.4 , durata acordului cadru va fi de 24 luni, iar executarea contractelor subsecvente se pot rezilia de catre achizitor in orice moment, fara plata de daune interese, la ordinul Ministerului Sanatatii, in situatia in care acesta din urma finalizeaza implementarea la nivel national al sistemului centralizat deachizitii publice si atribuie servicii de reparatii/furnizarea de piese de schimb pentru mijloacele auto folosite de institutiile pe care le finanteaza.
Loturi:
franco depozit
LOT 1
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conex
franco depozit
LOT 2
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe
franco depozit
LOT 3
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro